szk. podatki
Reprezentacja i reklama, sponsoring, sprzedaż premiowa oraz świadczenia na rzecz pracowników ...
2015-07-03
szk. k/p
Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego dla pracowników i zleceniobiorców - zasady przyznawania, dokumentowania i wypłacania
2015-07-03
szk. podatki
Podatek od towarów i usług – wybrane zagadnienia
2015-07-06
szk. podatki
Zmiany w VAT - kolejne wątpliwości i pułapki w stosowaniu nowych przepisów
2015-07-06
szk. podatki
VAT 2015 – wybrane zagadnienia rozliczania VAT w transakcjach krajowych, z uwzględnieniem zmian na 2015 r.
2015-07-07
szk. k/p
Korygowanie dokumentacji płacowej w praktyce
2015-07-08
szk. podatki
VAT 2015 – najnowsza nowelizacja przepisów oraz bieżące problemy w rozliczaniu transakcji krajowych i międzynarodowych
2015-07-08
szk. podatki
VAT 2015 – zmiany na 2015 r. i przegląd najważniejszych, aktualnych problemów
2015-07-08
Nie znalazłeś kursu dla siebie? Poszukaj więcej kursów »