kursy
KURS "SPECJALISTA DS. PODATKÓW"
2015-11-28
2016-07-03
kursy
KURS „MSR-Y I MSSF-Y OD PODSTAW”
2015-11-28
2016-03-19
kursy
KURS DLA KANDYDATÓW NA GŁÓWNYCH KSIĘGOWYCH
2015-11-30
2016-07-01
kursy
KURS „SPECJALISTA DS. USŁUGOWEGO PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH I PODATKOWYCH”
2015-11-30
2016-06-30
szk. podatki
Podatek od towarów i usług – wybrane zagadnienia
2015-11-30
szk. k/p
Rozliczanie dochodów z pracy i dochodów pokrewnych .... uzyskiwanych przez podatników polskich za granicą i cudzoziemców w Polsce
2015-11-30
szk. k/p
Umowy cywilnoprawne w praktyce – czyli jak zawierać i rozliczać umowy zlecenia i umowy o dzieło wg nowych zasad obowiązujących w 2016 roku
2015-11-30
szk. podatki
VAT i CIT w transakcjach międzynarodowych – najważniejsze zasady rozliczania w 2015 r.
2015-11-30
szk. k/p
Lista płac 2016 – najważniejsze zmiany
2015-12-01
szk. podatki
Opodatkowanie spółek osobowych prawa handlowego
2015-12-01
Nie znalazłeś kursu dla siebie? Poszukaj więcej kursów »