szk. rach.
Polityka rachunkowości fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych
2014-11-04
szk. podatki
Dostosowanie ksiąg rachunkowych na potrzeby ustalenia podstawy opodatkowania i wysokości podatku dochodowego - Warszawa
2014-11-05
szk. podatki
Praktyczne problemy w rozliczaniu VAT w 2014 r. oraz planowane zmiany na 2015 r.
2014-11-05
szk. podatki
Podatek od towarów i usług – zmiany wprowadzone w 2014 roku oraz zmiany na rok 2015
2014-11-06
szk. inne
Podróże służbowe w aktualnym stanie prawnym
2014-11-06
szk. podatki
VAT w rachunkowości – podstawowe zasady oraz ujęcie transakcji krajowych
2014-11-06
szk. k/p
Korygowanie dokumentacji płacowej
2014-11-07
szk. podatki
Podatki dochodowe w 2014 r. – bieżące problemy i główne zmiany na 2015 r.
2014-11-07
Nie znalazłeś kursu dla siebie? Poszukaj więcej kursów »