szk. inne
Procedury dla GIFF (przeciwdziałanie praniu pieniędzy) i GIODO (ochrona danych osobowych) w pracy księgowego
2014-10-27
szk. k/p
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w praktyce
2014-10-27
szk. podatki
Najnowsze orzeczenia i zmiany w podatku dochodowym i ustawie o rachunkowości w roku 2014 – warsztaty podatkowo – rachunkowe dla księgowych
2014-10-28
szk. podatki
Podatek odroczony - warsztaty praktyczne na plikach EXCEL - minimum teorii maksimum praktyki
2014-10-28
szk. podatki
Problemy współpracy z księgowością działów niepodatkowych firm – zagadnienia podatkowe dla pracowników działów handlowych, prawnych i innych służb spółek
2014-10-28
szk. podatki
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wykorzystywane w działalności fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych w aspekcie podatku dochodowego od osób prawnych i podatku od towarów i usług
2014-10-28
szk. rach.
Polityka rachunkowości fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych
2014-11-04
szk. podatki
Dostosowanie ksiąg rachunkowych na potrzeby ustalenia podstawy opodatkowania i wysokości podatku dochodowego - Warszawa
2014-11-05
Nie znalazłeś kursu dla siebie? Poszukaj więcej kursów »