szk. rach. Nowelizacja ustawy o rachunkowości i jej wpływ na prowadzenie ksiąg rachunkowych i sporządzenie sprawozdania finansowego ... 2016-02-09
Więcej
szk. podatki Podatek odroczony - warsztaty praktyczne na plikach EXCEL - minimum teorii maksimum praktyki 2016-02-10
Więcej
szk. k/p Prawo pracy – praktyczne ujęcie od podstaw 2016-02-10
Więcej
szk. podatki Podatki dochodowe w aktualnym stanie prawnym 2016-02-11
Więcej
szk. podatki Podatki dochodowe w 2016 roku 2016-02-12
Więcej
szk. k/p Uprawnienia rodzicielskie i świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa po nowelizacji przepisów 2016-02-12
Więcej
szk. k/p Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w praktyce 2016-02-12
Więcej
szk. k/p Płace – praktyczne ujęcie od podstaw 2016-02-15
Więcej
szk. podatki Rozliczanie się fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych z podatku dochodowego od osób prawnych – studium przypadków 2016-02-16
Więcej
szk. k/p Płace dla zaawansowanych 2016-02-17
Więcej
Nie znalazłeś kursu dla siebie - Wyszukiwarka kursów »