szk. rach.
Bieżąca i okresowa weryfikacja poprawności prowadzenia ksiąg rachunkowych z uwzględnieniem przepisów podatkowych – w praktyce
2015-05-07
szk. inne
Podróże służbowe w aktualnym stanie prawnym
2015-05-08
szk. k/p
Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego dla pracowników i zleceniobiorców - zasady przyznawania, dokumentowania i wypłacania
2015-05-08
szk. podatki
Reprezentacja i reklama, sponsoring, sprzedaż premiowa oraz świadczenia na rzecz pracowników ...
2015-05-11
szk. podatki
VAT w praktyce
2015-05-11
szk. podatki
Opodatkowanie dochodów uzyskanych przez zagranicznych podatników w Polsce oraz polskich podatników poza granicami Polski
2015-05-12
szk. podatki
VAT 2015 – wybrane zagadnienia rozliczania VAT w transakcjach międzynarodowych z uwzględnieniem zmian na 2015 r.
2015-05-12
szk. k/p
Płace dla zaawansowanych
2015-05-14
Nie znalazłeś kursu dla siebie? Poszukaj więcej kursów »