Na podstawie decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 12 maja 2021 roku Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie Centrum Edukacji Zawodowej otrzymało akredytacje na prowadzenie kształcenia ustawicznego w formie pozaszkolnej :

- KURS "SPECJALISTA DS. RACHUNKOWOŚCI PODATKOWEJ"
- KURS "RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH"
- KURS "SPECJALISTA DS. PODATKÓW"

Miejsce prowadzenia zajęć dydaktycznych: ul. Płocka 17 lok. 25, ul. Płocka 17 lok. 12, ul. Kasprzaka 25, ul. Wolność 7C oraz ul. Górczewska 8 w Warszawie.

- - - - - - - - - - - - -

Na podstawie decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 15 grudnia 2020 roku Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie Centrum Edukacji Zawodowej otrzymało akredytacje na prowadzenie kształcenia ustawicznego w formie pozaszkolnej :

- KURS DLA KANDYDATÓW NA DYPLOMOWANYCH KSIĘGOWYCH (STOPIEŃ IV)
- KURS "KADRY I PŁACE W PRAKTYCE"
- KURS "SPECJALISTA DS. PŁAC - KURS DLA ZAAWANSOWANYCH"
- KURS "SPECJALISTA DS. KADR - KURS DLA ZAAWANSOWANYCH"

Miejsce prowadzenia zajęć dydaktycznych: ul. Płocka 17 lok. 25, ul. Płocka 17 lok. 12, ul. Kasprzaka 25, ul. Wolność 7C oraz ul. Górczewska 8 w Warszawie.

- - - - - - - - - - - - -

Na podstawie decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 15 lipca 2020 roku Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie Centrum Edukacji Zawodowej otrzymało akredytacje na prowadzenie kształcenia ustawicznego w formie pozaszkolnej :

- KURS PODSTAW RACHUNKOWOŚCI (STOPIEŃ I)
- KURS DLA SAMODZIELNYCH KSIĘGOWYCH (BILANSISTÓW) – SPECJALISTÓW DS. RACHUNKOWOŚCI (STOPIEŃ II)
- KURS DLA KANDYDATÓW NA GŁÓWNYCH KSIĘGOWYCH (STOPIEŃ III)
- KURS "PODATKI DLA KSIĘGOWYCH W PRAKTYCE"

Miejsce prowadzenia zajęć dydaktycznych: ul. Płocka 17 lok. 25, ul. Płocka 17 lok. 12, ul. Kasprzaka 25, ul. Wolność 7C oraz ul. Górczewska 8 w Warszawie.

 


 

Na podstawie decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 4 maja 2016 roku Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie Centrum Edukacji Zawodowej otrzymał akredytację na część prowadzonego w siedzibie placówki przy ul. Płockiej 17 lok. 25, przy ul. Płockiej 17 lok. 12, przy ul. Kasprzaka 25, przy ul. Wolność 7C, przy ul. Siedmiogrodzkiej 3A oraz przy ul. Górczewskiej 8 w Warszawie, kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych:

 1. Kurs podstaw rachunkowości
 2. Kurs dla samodzielnych księgowych (bilansistów) - specjalistów ds. rachunkowości
 3. Kurs dla kandydatów na głównych księgowych
 4. Kurs dla kandydatów na dyplomowanych księgowych
 5. Kurs dla specjalistów ds. rachunkowości podatkowej
 6. Kurs dla specjalistów ds. rachunkowości zarządczej
 7. Kurs "Specjalista ds. podatków"
 8. Kurs "Specjalista ds. usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych"
 9. Kurs "MSR-y - MSSF-y od podstaw"
 10. Kurs „Rachunkowość budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych"
 11. Kurs dla kandydatów na certyfikowanego eksperta usług księgowych
 12. Kurs "Kadry i płace w praktyce"
 13. Kurs "Specjalista ds. płac - kurs dla zaawansowanych"
 14. Kurs "Specjalista ds. kadr - kurs dla zaawansowanych"
 15. Kurs "Książka przychodów i rozchodów - praktyczne ujęcie od podstaw"
 16. Kurs dla kandydatów na doradców podatkowych

        Uprzejmie informujemy, że na podstawie decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr 45 z dnia 13 kwietnia 2006 roku Ośrodek Szkoleniowy Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce otrzymał akredytację na prowadzone kursy w zakresie: biegli rewidenci. Decyzja ta została wydana na podstawie § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 roku w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, po dokonaniu oceny działalności placówki przez zespół akredytacyjny powołany przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119