W trakcie 82-godzinnego kursu (w tym 2 godziny egzaminu wewnętrznego) nauczysz się jak:
- prowadzić rejestry VAT umożliwiające zaewidencjonowanie podstawowych operacji gospodarczych
- prowadzić ewidencje podatkowe umożliwiające prawidłowe rozliczenie podstawowych operacji dotyczących podatków dochodowych w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
- sporządzać rozliczenia podatkowe z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wynagrodzeń
- sporządzać podstawową dokumentację rozliczeniową i płatniczą do urzędu skarbowego

 

W programie kursu m.in.:
- podstawowe pojęcia podatkowe zawarte w Ordynacji podatkowej
- istotne zagadnienia z prawa karnego skarbowego (KKS)
- regulacje UE mające wpływ na podatki krajowe
- kategorie przychodów podlegających pod opodatkowanie
- koszty podatkowe, wyłączenia z kosztów
- amortyzacja w CIT i PIT
- różnice kursowe
- podatek u źródła w transakcjach międzynarodowych
- czynności podlegające opodatkowaniu VAT
- dokumentowanie i korygowanie transakcji opodatkowanych VAT-em
- opodatkowanie umów cywilnoprawnych, umów zlecenia i o dzieło
- świadczenia dla pracowników
- ryczałty samochodowe

ZAPISZ SIĘ NA KURS „PODATKI DLA NIEZAAWANSOWANYCH”!

Pozostałe aktualności

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 885 305 645


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119