Miejsce:
online
Kategoria
Podatki
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie (9:00-16:00)
Termin rozpoczęcia:
08.05.2024
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
08.05.2024
Wykładowca:
Namiestnik-Hok Aldona

Opłata:
435,00 zł - cena podstawowa
413,25 zł - cena dla członków Stowarzyszenia

Cel

Grupa docelowa:  dyrektorzy finansowi, główni księgowi, księgowi, pracownicy działów finansowych i controllingu oraz osoby zajmujące się podatkami.

Celem szkolenia jest omówienie problematyki podatków CIT opierając się na regulacjach ustawowych oraz najnowszych interpretacjach organów podatkowych i orzeczeń sądów administracyjnych.

Uczestnicy szkolenia będą rozróżniać przychody podatkowe od bilansowych, rozpoznawać moment ich powstania, także na przełomie miesiąca lub roku oraz będą rozumieć mechanizm kosztów podatkowych i różnice między kosztami bilansowymi.

Program

Wykładowca: Aldona Namiestnik-Hok  doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1.  Przychody podatkowe a przychody bilansowe – moment rozpoznania przychodu. Data sprzedaży a data wystawienia faktury (uwzględniając KSeF).
 2.  Zaliczki oraz przedpłaty.
 3. Przychody rozliczane kasowo – odsetki, kary umowne i odszkodowania.
 4. Korekta przychodów.
 5. Koszty uzyskania przychodów a koszty bilansowe. Podział na koszty bezpośrednie, koszty pośrednie.
 6. Moment potrącenia kosztów wynagrodzeń pracowniczych z narzutami, koszty benefitów pracowniczych oraz odpisów amortyzacyjnych.
 7. Koszty uzyskania przychodów a straty inwentaryzacyjne, likwidacja środków trwałych, koszty zaniechanych inwestycji.
 8. Koszty reklamacji, kar umownych i odszkodowań – kiedy są kosztem uzyskania przychodów? Omówienie przykładów z wydanych interpretacji i orzeczeń.
 9. Koszty pozyskania finansowania – limitowanie kosztów podatkowych (art. 15c CIT)
 10. Koszty marketingowe i koszty reprezentacyjne. Omówienie przykładów z wydanych interpretacji i orzeczeń.
 11. Wierzytelności nieściągalne i ulga na złe długi.
 12. Ulgi podatkowe dla firm.
 13. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia. Dyskusja.

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:

 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.30 – 16.00
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu.
Masz konto - zaloguj się
Przypomnij hasło
Nie masz konta - wypełnij formularz Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Płatność

Konto

Kod rabatowy

Deklaracja uczestnika szkolenia

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 885 305 645


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119