Oferta szkoleniowa

Nasza oferta adresowana jest szczególnie do osób, które chcą:

 • zdobyć lub podnieść swoje kwalifikacje w obrębie m.in takich zawodów jak: księgowy, specjalista ds. rachunkowości, specjalista ds. wynagrodzeń, doradca podatkowy,
 • zaktualizować posiadaną wiedzę z zakresu rachunkowości, finansów, płac, prawa podatkowego, prawa pracy i prawa gospodarczego,
 • uzyskać tytuł zawodowy dyplomowanego księgowego,
 • uzyskać tytuł zawodowy certyfikowanego eksperta usług księgowych,
 • przygotować się do egzaminów państwowych na doradcę podatkowego oraz na biegłego rewidenta.

Nasze kursy i szkolenia zapewniają - niezależnie od wybranej formy zajęć - bezpośredni kontakt z wykładowcą, dają możliwość zadawania pytań i rozwiewania wątpliwości w czasie rzeczywistym. Oferujemy trzy możliwe formy uczestniczenia w zajęciach:

1) STACJONARNIE:

 • zajęcia odbywają się w naszych profesjonalnych, klimatyzowanych salach wykładowych 
 • zapewniony jest bezpośredni kontakt z wykładowcą i innymi uczestnikami 
 • zdobywanie wiedzy odbywa się bezpośrednio “pod okiem” wykładowcy
 • możliwa jest integracja z innymi uczestnikami kursu i nawiązywanie nowych znajomości 
 • podczas przerw zapewniony jest serwis kawowy 

2) ONLINE (zdalnie):

 • zajęcia odbywają się w czasie rzeczywistym (“na żywo”), w konkretnym terminie
 • elastyczność, którą daje możliwość połączenia się i korzystania z zajęć z dowolnego miejsca 
 • zapewniamy dostęp do programu umożliwiającego udział zdalny w kursie/szkoleniu
 • podczas zajęć zapewniony jest stały kontakt z wykładowcą i innymi uczestnikami kursu/szkolenia 
 • aktywny udział w zajęciach może odbywać się poprzez video/audio/czat tekstowy

3) HYBRYDOWO (mix):

 • zapisując się na kurs/szkolenie słuchacz dokonuje wyboru formy uczestniczenia w zajęciach (stacjonarnie/online)
 • część uczestników korzysta z zajęć w formie stacjonarnej (w sali wykładowej), część - łączy się zdalnie i uczestniczy online
 • zajęcia odbywają się “na żywo” (w czasie rzeczywistym)
 • w pełni interaktywna formuła z możliwością zadawania pytań, wyjaśniania wątpliwości (zarówno stacjonarnie, jak i online)

  + 


 

MOŻLIWE DOFINANSOWANIA:

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH (BUR)

Dofinansowanie dla pracowników mikro, mały i średnich przedsiębiorstw. Klikając w podany link, można uzyskać informację o dofinansowaniu dla poszczególnych województw: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

W przypadku chęci skorzystania z tych środków, prosimy o kontakt ze swoim operatorem i dokonanie zgłoszenia na powyższy kurs za pośrednictwem platformy BUR.

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS)

Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.

Więcej informacji na stronie: http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 885 305 645


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119