Miejsce:
online / Warszawa
Kategoria
Kursy przygotowujące do zawodów księgowych - kursy hybydowe (stacjonarne/on-line)
Typ:
Kurs
Tryb:
stacjonarne / online
Termin rozpoczęcia:
22.10.2022
Termin zakończenia:
16.04.2023
Koniec zapisów:
22.10.2022
Wykładowca:
Sochoń Marek, Trentowska Małgorzata, Mazurkiewicz Małgorzata, Gajewska Agnieszka

Opłata – zajęcia w trybie stacjonarnym:
4560,00 zł - promocyjna cena podstawowa wraz z wpisowym
4104,00 zł - promocyjna cena dla członków Stowarzyszenia wraz z wpisowym
4332,00 zł - promocyjna cena dla osób kontynuujących naukę wraz z wpisowym
250,00 zł - wpisowe
Opłata – zajęcia w trybie on-line:
4370,00 zł - promocyjna cena podstawowa wraz z wpisowym
3993,00 zł - promocyjna cena dla członków Stowarzyszenia wraz z wpisowym
4151,50 zł - promocyjna cena dla osób kontynuujących naukę wraz z wpisowym
250,00 zł - wpisowe
Zapisz się

Cel

Celem kształcenia jest wzbogacanie wiedzy i doskonalenie umiejętności zawodowych oraz przygotowanie do egzaminu na dyplomowanego księgowego. Tytuł dyplomowany księgowy jest najwyższym w czterostopniowej ścieżce certyfikacji zawodu księgowego SKwP i potwierdza kwalifikacje zawodowe w rachunkowości na najwyższym poziomie zaawansowania oraz wszechstronną wiedzę z zakresu zarządzania finansami i rozliczeniami podatkowymi niezbędną do pełnienia roli zaufanego doradcy biznesu.

Zakłada się, że kandydatami na dyplomowanych księgowych mogą być osoby prezentujące wysokie wartości etyczne oraz zaangażowane w ustawiczny rozwój i naukę przez całe życie. Ponadto powinny posiadać wykształcenie wyższe lub średnie uprawniające do wstąpienia na studia wyższe oraz wiedzę i umiejętności potwierdzone:

 • zaświadczeniem kwalifikacyjnym uzyskanym po zaliczeniu końcowym kształcenia prowadzonego przez Stowarzyszenie z zakresu III stopnia (główny księgowy) lub
 • zaliczonym testem sprawdzającym z zakresu wymagań określonych dla III stopnia kwalifikacyjnego, przeprowadzonym przez organizatora kształcenia,

a także legitymować się praktyką w dziedzinie rachunkowości – co najmniej dwuletnią przy wykształceniu wyższym lub co najmniej pięcioletnią przy wykształceniu średnim.

Program

Tematyka kursu dostosowana będzie do wymagań Głównej Zawodowej Komisji Egzaminacyjnej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Obejmuje ona:

 • zaawansowaną sprawozdawczość finansową z elementami etyki zawodowej i technologii IT,
 • zarządzanie finansami – wybrane zagadnienia,
 • rachunkowość zarządczą,
 • zarządzanie rozliczeniami podatkowymi.

Program kursu obejmuje 176 godzin dydaktycznych.
Ramowy program kursu uzyskał rekomendację Rady Pracodawców SKwP.

Wykładowcami wiodącymi na kursie w zależności od grupy będą:

 • Pani Agnieszka Gajewska – biegły rewident, wykładowca rachunkowości,
 • Pan Stanisław Hońko – doradca podatkowy, wykładowca rachunkowości,
 • Pani Małgorzata Mazurkiewicz – biegły rewident, wykładowca prawa podatkowego,
 • Pan Marek Sochoń – wykładowca finansów,
 • Pani Małgorzata Trentowska – biegły rewident, wykładowca rachunkowości.

Dodatkowe informacje

W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.


Koszt uczestnictwa (w trybie on-line) w roku szkolnym 2022/2023 wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 4.600,00 zł, w tym wpisowe: 250,- (dla członków Stowarzyszenia – 4.140,00 zł, dla osób kontynuujących naukę – 4.370,00 zł.).

Koszt uczestnictwa (w trybie stacjonarnym) w roku szkolnym 2022/2023 wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 4.800,00 zł, w tym wpisowe: 250,- (dla członków Stowarzyszenia – 4.320,00 zł, dla osób kontynuujących naukę – 4.560,00 zł.).


Promocja wakacyjna
Koszt uczestnictwa (w trybie on-line) przy zapisie do 31 sierpnia br. wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 4.370,00 zł,
 w tym wpisowe: 250,- (dla członków Stowarzyszenia – 3.933,00 zł, dla osób kontynuujących naukę – 4.332,0 zł.).

Koszt uczestnictwa (w trybie stacjonarnym) przy zapisie do 31 sierpnia br. wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 4.560,00 zł, w tym wpisowe: 250,- (dla członków Stowarzyszenia – 4.104,00 zł, dla osób kontynuujących naukę – 4.151,50 zł.).

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach.

Po zakończeniu kursu słuchacze mogą przystąpić do egzaminu na dyplomowanego księgowego, który przeprowadzany jest przez Główną Zawodową Komisję Egzaminacyjną.
Koszt egzaminu wynosi 450,- zł (płatne dodatkowo na rachunek bankowy wskazany przez Główną Zawodową Komisję Egzaminacyjną).

W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany formy realizacji zajęć, o której mowa w § 8 ust. 1 statutu placówki kształcenia ustawicznego, bez uzyskania zgody uczestników. Dotyczy to w szczególności wprowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.
Kurs hybrydowy – udział możliwy w formie stacjonarnej lub on-line. Wybór formy kursu w chwili zapisu.

Kurs stacjonarny – zajęcia odbywać się będą w Oddziale Okręgowym SKwP w Warszawie.

Kurs on-line:

 • Kurs będzie realizowany z wykorzystaniem programu MS Teams
 • 100% czasu z wykładowcą – zajęcia są prowadzone w czasie rzeczywistym
 • Uczestnicy zadają pytania on line i na czacie
 • W części wykładowej uczestnicy widzą prezentację, prezentacja udostępniana jest również w formie elektronicznej
 • W formie zadań i testów utrwalamy pozyskaną wiedzę i umiejętności
 • Zaliczenie zajęć następuje w formie prac domowych

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników zebrania:

 • procesor dwurdzeniowy 2GHz,
 • 4 GB pamięci RAM,
 • system operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS3,
 • połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps)
 • głośniki/kamera/mikrofon.

Zapisz się

Zaloguj się
Przypomnij hasło
Forma uczestnictwa
Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119