Gajewska Agnieszka

Biegły rewident, członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, członek Zarządu O/O w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. W latach 2015-2019 była Prezesem OR Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie. Prezes MAKTE Kancelarii Audytorów i Doradców Sp. z o.o.

Obecnie bada sprawozdania finansowe jednostkowe i skonsolidowane oraz wspiera jednostki przy sporządzaniu  sprawozdań skonsolidowanych, zajmuje się też doradztwem w zakresie rachunkowości zarządczej. Współtworzyła System Zarządzania „Symfonia”, tworzyła i wdrażała nowoczesne technologie do organizacji księgowości w spółkach m.in. giełdowych, współpracowała przy prospektach emisyjnych, procesach wprowadzania spółek do publicznego obrotu, a także wdrażała międzynarodowe standardy rachunkowości. Jest doświadczonym wykładowcą specjalizującym się w rachunkowości, wykorzystaniu nowych technologii w rachunkowości, podatkach i rewizji oraz autorką publikacji z tej dziedziny.

Wykładowca w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce oraz Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów.

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 885 305 645


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119