Sochoń Marek

Magister ekonomii, absolwent studiów doktoranckich  w Kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (w trakcie pisania pracy doktorskiej); doświadczony trener i konsultant, prowadzi od 2002 doradztwo gospodarcze w zakresie finansów przedsiębiorstw, controllingu, rachunkowości zarządczej, zarządzania finansami oraz finansowania działalności gospodarczej. Podczas swojej ponad 20-to letniej kariery zawodowej pełnił funkcje analityka finansowego, kontrolera finansowego, managera działu analiz finansowych, dyrektora finansowego oraz dyrektora ds. controllingu i finansów. Jest autorem ponad  500 opracowań biznesowo - analitycznych w postaci: analiz finansowych, biznes planów, studiów wykonalności, wyceny przedsiębiorstw, analiz projektów inwestycyjnych oraz modeli finansowych i controllingowych.

Ma na swoim koncie przeprowadzonych ponad 3400 godzin lekcyjnych wykładów, ćwiczeń i warsztatów w zakresie: analizy finansowej, controlling i rachunkowości zarządczej, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie płynnością przedsiębiorstw, wyceną przedsiębiorstw, zarządzania finansami przedsiębiorstwa oraz przygotowania biznes planów i zakładania działalności gospodarczej. Jego szkolenia to idealne połączenie praktyki i adekwatnej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności przekazania jej w sposób najbardziej zrozumiały i efektywny dla uczestnika.

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 885 305 645


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119