Hońko Stanisław

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, pracownik Katedry Rachunkowości; członek Komitetu Standardów Rachunkowości, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, prezes Oddziału Okręgowego SKwP w Szczecinie; doradca podatkowy, dyplomowany Księgowy SKwP, wykładowca akademicki i trener na kursach dla praktyków; członek zespołu biorącego udział w przygotowaniu stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury; autor ponad 300 publikacji, autor ekspertyz w zakresie rachunkowości przedsiębiorstw.

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 885 305 645


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119