fbpx

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie jego uczestników do wykonywania zawodu: specjalisty ds. wynagrodzeń (kod zawodu 242310), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145.

Uczestnikami kursu powinny być osoby, które są absolwentami szkół średnich oraz wyższych, zamierzające zdobyć wiadomości z zakresu kadr i płac.

Tematyka kursu obejmuje:

 • prawo pracy,
 • naliczanie wynagrodzeń,
 • płace,
 • ubezpieczenia społeczne,
 • świadczenia z ubezpieczenia społecznego,
 • podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • międzynarodowe prawo podatkowe w zakresie dochodów osobistych,
 • program PŁATNIK.

 

Wykładowcami na kursie w zależności od grupy będą:

 • Pani Monika Jędrzejkowska - wykładowca w zakresie kadr i płac,
 • Pani Elżbieta Młynarska - Wełpa - wykładowca w zakresie płac,
 • Pan Konrad Kamiński - wykładowca w zakresie prawa,
 • Pani Bożenna Rumszus - wykładowca w zakresie programu PŁATNIK,
 • Pani Ewa Skórzewska - biegły rewident, wykładowca w zakresie płac.

Program kursu obejmuje 120 godzin dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, 8 godzin z przedmiotu program PŁATNIK przeprowadzonego w trybie stacjonarnym oraz 4 godziny egzaminu wewnętrznego przeprowadzonego w trybie stacjonarnym.

 

Planowane najbliższe terminy rozpoczęcia kursu:

 

Uczestnicy kursu mogą uzyskać zaświadczenie posiadania kwalifikacji zawodowych specjalisty ds. wynagrodzeń wydawane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizacje zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).

 
PROMOCJA WAKACYJNA
Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu do 31 sierpnia 2020 r. wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi: 2 600,00 zł, w tym wpisowe: 180,00.

(dla członków Stowarzyszenia – 2 340,00 zł, dla osób kontynuujących naukę – 2 470,00 zł).
 
 
Koszt uczestnictwa (rok szkolny 2020/2021) wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi: 2 640,00 zł, w tym wpisowe: 180,00.
(dla członków Stowarzyszenia – 2 376,00 zł, dla osób kontynuujących naukę – 2 508,00 zł).
 
 • Kurs będzie realizowany z wykorzystaniem programu MS Teams.
 • 100% czasu z wykładowcą – zajęcia są prowadzone w czasie rzeczywistym
 • Uczestnicy zadają pytania on line i na czacie
 • W części wykładowej uczestnicy widzą prezentację, prezentacja udostępniana jest również w formie elektronicznej
 • W formie zadań i testów utrwalamy pozyskaną wiedzę i umiejętności
 • Zaliczenie zajęć następuje w formie prac domowych

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników zebrania:

 • procesor dwurdzeniowy 2GHz,
 • 2 GB pamięci RAM,
 • system operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS3,
 • połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps)
 • głośniki/kamera/mikrofon.


W czasie trwania kursów przewidziane są prace kontrolne zgodnie z programem nauczania.

 

Back to top