Szanowni Państwo,

 

Informujemy, że na mocy zmiany rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki następuje skrócenie ograniczenia prowadzenia zajęć w zakresie funkcjonowania między innymi publicznych i niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego. W przypadku ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia, zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, z wyjątkiem zajęć i praktyk, o których mowa ust. 5 pkt 1 lit. a i pkt 2 oraz § 2 ust. 4−9.

Nowe rozporządzenie skraca ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty do 20 lutego 2022 roku, co oznacza iż z dniem 21 lutego 2022 r. zajęcia mogą być realizowane w formie stacjonarnej.

Pozostałe aktualności

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 885 305 645


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119