Jesteś pracownikiem biura rachunkowego albo planujesz rozpocząć pracę w biurze rachunkowym? A może chcesz założyć własny biznes? Jeśli nie wiesz:

 • w jakiej formie organizacyjno-prawnej można prowadzić biznes lub jaką formę organizacyjno-prawną wybrać w momencie rozpoczęcia działalności, a także jak dokonać zmiany dotychczasowej formy prowadzonego biznesu?
 • jakie są obowiązki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą?
 • jakie są obciążenia publicznoprawne przedsiębiorcy w różnych formach prowadzonej działalności?
 • jaką ewidencję należy prowadzić lub można wybrać?
 • jakie są podstawowe zasady opodatkowania prowadzonego biznesu oraz ich związek z formami organizacyjno-prawnymi?
 • jak zatrudniać pracowników i jakie są obowiązki przedsiębiorcy jako płatnika składek i płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych?
 • jaką odpowiedzialność ponosi przedsiębiorca?

to nasz nowy kurs I stopnia: „Zakładanie i prowadzenie biznesu – uregulowania prawne i kryteria wyboru formy organizacyjno-prawnej (kurs dla pracowników biur rachunkowych oraz osób planujących założyć biznes)” → https://www.skp-ow.com.pl/wszystkie-kursy/kurs-zakladanie-i-prowadzenie-biznesu-uregulowania-prawne-i-kryteria-wyboru-optymalnej-formy-organizacyjno-prawnej-kurs-dla-pracownikow-biur-rachunkowych-oraz-osob-planujacych-zalozyc-b-2/ jest właśnie dla Ciebie!

 

Jesteś przedsiębiorcą prowadzącym mikro lub małą jednostkę gospodarczą? A może jesteś właścicielem biura rachunkowego lub pracujesz w biurze rachunkowym, które obsługuje jednostki mikro i jednostki małe, i chcesz zdobyć lub zaktualizować swoją wiedzę w zakresie:

 • podatku od towarów i usług w działalności gospodarczej dla jednostek mikro i jednostek małych,
 • kas rejestrujących (fiskalnych) i ewidencji obrotów dla celów podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego,
 • obowiązków związanych z rozliczaniem podatku dochodowego i zasad prowadzenia ewidencji podatkowej (ewidencji przychodów przy ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych oraz podatkowej księgi przychodów i rozchodów),
 • zasad przejścia z ewidencji podatkowej na księgi rachunkowe (sporządzanie inwentarza),
 • kadr i płac w małej firmie oraz rozliczeń z ZUS, w tym: dokumentacji osobowej, ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, podatku dochodowego od wynagrodzeń (PIT), naliczania wynagrodzeń, rozliczania urlopów i innych przerw w pracy?

Zapraszamy Cię na nasz nowy kurs II stopnia: „Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce przez mikro i małe jednostki – obowiązki ewidencyjne związane z rozliczaniem podatków i zatrudnianiem pracowników (kurs dla pracowników biur rachunkowych i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na mniejszą skalę)” → https://www.skp-ow.com.pl/wszystkie-kursy/kurs-prowadzenie-dzialalnosci-gospodarczej-w-polsce-przez-mikro-i-male-jednostki-obowiazki-ewidencyjne-zwiazane-z-rozliczaniem-podatkow-i-zatrudnianiem-pracownikow-kurs-on-line/

 

Zapisz się na jeden z naszych nowych kursów i dobrze się przygotuj do:

 • założenia i prowadzenia własnego biznesu,
 • profesjonalnego rozliczania klientów w biurze rachunkowym.

Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów, którzy nie tylko przekażą Ci niezbędną wiedzę, ale także odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania i rozwieją wątpliwości!

Pozostałe aktualności

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 885 305 645


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119