Miejsce:
online / Warszawa
Kategoria
Rachunkowość Podatki
Typ:
Szkolenie
Tryb:
stacjonarne / online
Termin rozpoczęcia:
17.06.2024
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
17.06.2024
Wykładowca:
Sochoń Marek

Opłata – zajęcia w trybie stacjonarnym:
460,00 zł - cena podstawowa
437,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
Opłata – zajęcia w trybie on-line:
430,00 zł - cena podstawowa
408,50 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
Zapisz się

Program

Wykładowca: Marek Sochoń – wykładowca finansów

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. POJĘCIE I ISTOTA CONTROLLINGU JAKO SYSTEMU STEROWANIA WYNIKAMI i WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA
  • Finanse organizacji
  • Controlling vs rachunkowość podatkowa
  • Zarządzanie finansami vs controlling vs rachunkowość podatkowa
  • System finansowy w organizacji
  • Zysk jednostki vs. wartość jednostki z perspektywy controllingu
  • Pojęcie i istota controllingu
 2. BUDŻETOWANIE JAKO INSTRUMENT CONTROLLINGU
  • Pojęcie i istota budżetowania
  • Rodzaje budżetów
  • Zasady budżetowania
  • Analiza odchyleń
 3. BUDŻETOWANIE W CENTRUM KOSZTÓW, PRZYCHODÓW, RENTOWNOŚCI I INWESTYCJI
  • Budżetowanie operacyjne i finansowe – centrum przychodów
  • Budżetowanie operacyjne i finansowe – centrum kosztów
  • Budżetowanie operacyjne i finansowe – centrum rentowności
  • Budżetowanie operacyjne i finansowe – centrum inwestycji
 4. SPRAWOZDANIE FINANSOWE PROFORMA JAKO PODSUMOWANIE BUDŻETU
  1. Omówienie dokumentów sprawozdania finansowego
  2. Tworzenie proforma bilansu, rachunku zysku i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych
 5. SPECYFIKA PLANOWANIA PRZYCHODÓW, KOSZTÓW, KAPITAŁU OBROTOWEGO, NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH DLA CELÓW BUDŻETOWANIA
  • Kluczowe aspekty planowania w controllingu
  • Istota analiz strategicznych w planowaniu kosztów, przychodów, inwestycji
  • Istota analiz marketingowych w planowaniu kosztów, przychodów, inwestycji
 6. OCENA OPŁACALNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH i SZACOWANIA WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA
  • Mierniki opłacalności projektów inwestycyjnych
   • Mierniki statyczne
   • Mierniki dynamiczne
  • Podstawy szacowania wzrostu wartości przedsiębiorstwa
 7. ANALIZA FINANSOWA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH W OCENIE KONDYCJI PRZEDSIĘBIORSTWA – zastosowanie do oceny kondycji kontrahentów
  • Zasady prowadzenia analizy finansowej
  • Wstępna analiza sprawozdań finansowych
  • Niezbędne wskaźniki finansowe do oceny kondycji przedsiębiorstwa
   • Wskaźniki płynności
   • Wskaźniki zadłużenia
   • Wskaźniki obsługi zadłużenia
   • Reguły i zasady modelowe
   • Wskaźniki rentowności
   • Wskaźniki sprawności działania
   • Szybki test wypłacalności przedsiębiorstwa
  • Wstęp do zaawansowanych metod pomiaru standingu przedsiębiorstwa i zagrożenia upadłością
 8. ZRÓWNOWAŻONA KARTA WYNIKÓW – BALANCED SCORECARD
  • Idea BSC
  • Obszary pomiaru i zależności w BSC
  • Zasady pomiaru w modelu BSC
 9. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia

Dodatkowe informacje

Szkolenie hybrydowe
Udział możliwy w formie stacjonarnej lub on-line.
Wybór formy szkolenia w chwili zapisu.

Szkolenie stacjonarne.
Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy.
Zajęcia odbywać się będą w O/O SKwP w Warszawie w godzinach 9.00 – 16.00.

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu on-line wymaga wcześniejszej opłaty.
Przed szkoleniem otrzymają Państwo:
 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.30 – 16.00
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu

Zapisz się

Masz konto - zaloguj się
Przypomnij hasło
Forma uczestnictwa
Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 885 305 645


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119