Miejsce:
online
Kategoria
Podatki
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie (9:00-16:00)
Termin rozpoczęcia:
14.05.2024
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
14.05.2024
Wykładowca:
Podkówka-Sędek Joanna

Opłata:
435,00 zł - cena podstawowa
413,25 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
Zapisz się

Program

Wykładowca: Joanna Podkówka-Sędek – specjalista ds. podatku VAT

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. Rodzaje faktur dokumentujących dostawę, wykonanie usługi lub zaliczkę w 2024 roku:
  • odpowiedzialność za wystawienie faktury,
  • faktury zwykłe papierowe, wprowadzane do obrotu mailowo, ustrukturyzowane,
  • podmioty zobowiązane do wystawienia faktury,
  • terminy wystawiania faktur,
  • faktury wystawiane na żądanie,
  • faktury zaliczkowe i tzw. końcowe,
  • faktury dokumentujące sprzedaż zwolnioną,
  • faktury wystawiane przy stosowaniu metody kasowej,
  • faktury wystawiane przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi,
  • faktury dokumentujące transakcje o charakterze ciągłym,
  • faktury wystawiane przy transakcjach zagranicznych,
  • „puste” faktury,
  • ujęcie korekty u sprzedawcy i nabywcy,
  • dobrowolne korzystanie z KSeF a rozliczanie korekt,
  • prezentacja faktury korygującej IN MINUS i IN PLUS w JPK,
  • faktury korygujące WDT – zasady ewidencjonowania w JPK oraz w VAT-UE,
  • faktury korygujące WNT – zasady ujmowania w JPK oraz w VAT-UE,
  • korekty faktur exportowych,
  • korekty zbiorcze,
  • czy „korekta do zera” zawsze jest zasadna???
  • schematy refakturowania.
 2. Faktury w walutach obcych:
  • faktura w EURO dokumentująca sprzedaż krajową (usługa/towar/zaliczka); WDT; EXPORT, usługi zagraniczne
  • przeliczanie korekt in minus/in plus wystawianych w walutach obcych,
  • ujęcie faktury dokumentującej WNT,
  • moment ujęcia w JPK faktury ze stawką 0% w zakresie WDT poprzedzony sprzedażą krajową,
 3. DOBROWOLNY KSeF już funkcjonuje – obowiązkowy nadchodzi – dlaczego nie warto odkładać przygotowań na ostatnią chwilę:
  • Krajowy system e-Faktur – obowiązek zawieszony w czasie,
  • dobrowolne korzystanie z KSeF,
  • faktury konsumenckie, bilety, paragony – wyłączone z KSeF,
  • rezygnacja z noty korygującej i duplikatu,
  • rodzaje faktur ustrukturyzowanych,
  • elementy faktury ustrukturyzowanej,
  • jak wystawić fakturę ustrukturyzowaną,
  • co z transakcjami zagranicznymi w obliczu obowiązkowego KSeF,
  • zasady wprowadzania do obrotu e-faktury,
  • uprawnienia do KSeF i obowiązek uwierzytelniania,
  • plusy i minusy monitorowania faktur,
  • fakturowanie w przypadku awarii systemu,
  • KSeF w dużych organizacjach,
  • kary pieniężne.
 4. Paragony fiskalne w 2024r.
  • obowiązek fiskalizacji,
  • paragon papierowy czy elektroniczny?
  • zasady korekty sprzedaży paragonowej.
 5. Nowe JPK z ksiąg rachunkowych już niebawem – zakres raportowania i planowane terminy wprowadzenia.
 6. Odpowiedzi na pytania uczestników.

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:

 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.30 – 16.00
Wymagania techniczne:
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu

Zapisz się

Masz konto - zaloguj się
Przypomnij hasło
Nie masz konta - wypełnij formularz Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Płatność

Konto

Kod rabatowy

Deklaracja uczestnika szkolenia

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 885 305 645


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119