Miejsce:
online
Kategoria
Podatki
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie (9:00-16:00)
Termin rozpoczęcia:
26.06.2024
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
26.06.2024
Wykładowca:
Godusławski Hubert, Jamroży Marcin

Opłata:
435,00 zł - cena podstawowa
413,25 zł - cena dla członków Stowarzyszenia

Program

Wykładowca: Marcin Jamroży – doradca podatkowy, Hubert Godusławski – doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Znaczenie UPO, rezydencji podatkowej i metod unikania podwójnego opodatkowania (przykłady, jak je stosować?)
 2. Certyfikat rezydencji i jego praktyczne znaczenie. Odpowiedzialność płatnika i podatnika.
 3. Rzeczywisty właściciel (tzw. beneficial owner).
 4. Opodatkowanie dywidend, odsetek i należności licencyjnych (przykłady z praktyki).
 5. Warunki zwolnienia od podatku u źródła.
 6. Licencje typu end-user.
 7. Opłaty leasingowe, czynsz najmu (dzierżawny).
 8. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych.
 9. Usługi i inne świadczenia niematerialne.
 10. Obowiązki płatnika (art.26 i nast. uCIT, art. 41 i nast. uPIT)
 11. Pobór podatku.
 12. Procedura pay and refund.
 13. Opinia o stosowaniu preferencji.
 14. Oświadczenia płatnika lub podatnika.
 15. Procedura zwrotowa.
 16. Obowiązki sprawozdawcze (informacje o wypłaconych należnościach, deklaracje podatkowe).
 17. Pytania i odpowiedzi – dyskusja.

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu on-line wymaga wcześniejszej opłaty.
Przed szkoleniem otrzymają Państwo:
 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.30 – 16.00
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu
Masz konto - zaloguj się
Przypomnij hasło
Nie masz konta - wypełnij formularz Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Płatność

Konto

Kod rabatowy

Deklaracja uczestnika szkolenia

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 885 305 645


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119