Jamroży Marcin

Profesor uczelni w Instytucie Finansów SGH, kierownik Zakładu Podatków, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, doktor nauk prawnych, kierownik Podyplomowych Studiów Opodatkowanie Międzynarodowe oraz Podyplomowych Studiów Cen Transferowych i Zarządzania Podatkami, doradca podatkowy, radca prawny, członek Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania, były członek Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego oraz Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego. Autor licznych publikacji krajowych i zagranicznych w zakresie prawa podatkowego, w tym ponad 20 książkowych, np.: "Dokumentacja podatkowa cen transferowych", „Opodatkowanie u źródła”, "Opodatkowanie spółek", "Rachunkowość podatkowa", "Podatki i składki w działalności przedsiębiorców", "VAT w działalności gospodarczej", „Opodatkowanie dochodów transgranicznych”, "Optymalizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorców", "Umowa o roboty budowlane", "Komentarz do umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Niemcami", "Praca cudzoziemców w Polsce".

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 885 305 645


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119