Miejsce:
online
Kategoria
Kadry/płace
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie (9:00-14:15)
Termin rozpoczęcia:
11.06.2024
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
11.06.2024
Wykładowca:
Tomaszewska Beata

Opłata:
330,00 zł - cena podstawowa
313,50 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
Zapisz się

Cel

Adresat: Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za prawidłowe naliczanie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, które chcą przyswoić, uporządkować lub rozszerzyć swoją wiedzę z naliczania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy za zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do pracowników działów kadr i płac, specjalistów HR, księgowych, którzy są na co dzień zaangażowani w procesy związane z wynagrodzeniami pracowników jak i osób, które chcą nauczyć się prawidłowo naliczać wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy za zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, bądź planują po przerwie powrócić do naliczania wynagrodzeń.

Cel: Przeanalizowanie i przećwiczenie na przykładach naliczania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy za zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla pracowników osiągających wynagrodzenie z umowy o pracę. Przećwiczenie zasad ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy za zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Korzyści: Warsztatowa forma zajęć pozwala uczestnikom przyswoić wiedzę z zakresu naliczania podstawy urlopowej i ekwiwalentu jak i uporządkować posiądą wiedzę z tego zakresu. Po zajęciach uczestnicy będą potrafili prawidłowo ustalać wynagrodzenie urlopowe jak i ekwiwalent z wynagrodzenia wieloskładnikowego. Zagadnienia zostaną wyjaśnione w przystępny sposób. Na zajęciach zostaną przeanalizowane i omówione przykłady z życia wzięte co pozwoli uniknąć błędów w codziennej pracy.

Program

Wykładowca: Beata Tomaszewska – wykładowca z zakresu płac

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Rozliczanie na liście płac urlopów:
  1. Składniki wynagrodzenia uwzględniane w podstawie wymiaru wynagrodzenia urlopowego.
   1. Zasady uwzględniania poszczególnych rodzajów składników w podstawie wynagrodzenia urlopowego.
  2. Wyliczenie wynagrodzenia urlopowego.
  3. Praktyczne przykłady obliczania wynagrodzenia za urlop ze składników zmiennych.
  4. Praktyczne przykłady obliczania wynagrodzenia za urlop ze składników zmiennych miesięcznych.
  5. Praktyczne przykłady obliczania wynagrodzenia za urlop ze składników zmiennych miesięcznych przy zmianie wysokości składników – zasada przeliczania składników zmiennych przy zmianie w zasadach naliczania ich wartości.
  6. Praktyczne przykłady obliczania wynagrodzenia za urlop ze składników zmiennych miesięcznych – wyłączanie składnika, który przestał być wypłacany
  7. Wpływ zmiany płacy minimalnej od 1 lipca na wysokość wynagrodzenia za urlop w lipcu, sierpniu i we wrzeniu.
  8. Urlop na przełomie miesięcy.
  9. Wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze etatu.
 2. Zasady naliczania wynagrodzenia za zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
 3. Zasady naliczania wynagrodzenia w miesiącu, w którym pracownik korzystał ze zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych z zachowaniem prawa do 50% wynagrodzenia.
  1. Praktyczne przykłady obliczania wynagrodzenia za nieobecność z zachowaniem prawa do 50% wynagrodzenia przy wynagrodzeniu w stałej stawce miesięcznej
  2. Praktyczne przykłady obliczania wynagrodzenia nieobecność z zachowaniem prawa do 50% wynagrodzenia ze składników zmiennych.
 4. Naliczanie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
  1. Składniki stałe w podstawie do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,
  2. Składniki zmienne w podstawie do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy:
   1. Składniki zmienne miesięczne
   2. Składniki zmienne za okresy dłuższe niż miesiąc
   3. Dopełnianie składników w przypadku nieprzepracowania wszystkich dni roboczych w okresie wchodzącym do podstawy
   4. Przeliczanie składników do wartości należnych w miesiącu nabycia prawa do ekwiwalentu
   5. Składniki wyłączanie z podstawy naliczania ekwiwalentu,
 5. Współczynnik do ekwiwalentu na rok 2024 r. oraz zasada jego ustalania,
 6. Obliczanie ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy i pracowników niepełnosprawnych.
 7. Ustalanie wysokości odprawy i odszkodowań.
 8. Odpowiedzi na pytani uczestników – dyskusja

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu on-line wymaga wcześniejszej opłaty.
Przed szkoleniem otrzymają Państwo:
 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 6 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu

Zapisz się

Masz konto - zaloguj się
Przypomnij hasło
Nie masz konta - wypełnij formularz Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Płatność

Konto

Kod rabatowy

Deklaracja uczestnika szkolenia

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 885 305 645


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119