Miejsce:
online
Kategoria
Kadry/płace
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie (9:00-14:15)
Termin rozpoczęcia:
23.05.2024
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
23.05.2024
Wykładowca:
Tomaszewska Beata

Opłata:
330,00 zł - cena podstawowa
313,50 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
Zapisz się

Cel

Adresat: Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za prawidłowe naliczanie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, które chcą przyswoić, uporządkować lub rozszerzyć swoją wiedzę z naliczania podstawy zasiłkowej Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do pracowników działów kadr i płac, pracowników biur rachunkowych, księgowych, którzy są na co dzień zaangażowani w procesy związane z naliczeniem wynagrodzeń pracowników, które chcą nauczyć się prawidłowo naliczać wynagrodzenia za czas choroby czy zasiłki, bądź planują po przerwie powrócić do naliczania wynagrodzeń.

Cel: Przeanalizowanie i przećwiczenie na przykładach naliczenia podstawy zasiłkowej dla pracowników osiągających wynagrodzenie z umowy o pracę oraz z umów cywilnoprawnych. Przećwiczenie zasad ustalania okresu zasiłkowego, ustalanie, kiedy należy przeliczyć podstawę zasiłkową, a kiedy można skorzystać z wyliczonej dla poprzedniej nieobecności chorobowej.

Korzyści: Warsztatowa forma zajęć pozwala uczestnikom przyswoić wiedzę z zakresu naliczania podstawy zasiłkowej jak i uporządkować posiądą wiedzę z tego zakresu. Po zajęciach uczestnicy będą potrafili prawidłowo ustalać wynagrodzenie chorobowe i zasiłki z wynagrodzenia wieloskładnikowego.  Zagadnienia zostaną wyjaśnione w przystępny sposób. Na zajęciach zostaną przeanalizowane i omówione przykłady z życia wzięte co pozwoli uniknąć błędów w codziennej pracy.

Forma zajęć: wykład trenera, analiza przypadków, analiza orzecznictwa, ćwiczenia dyskusja i wymiana doświadczeń oraz sesja odpowiedzi na pytania uczestników zadawane na bieżąco oraz na podsumowanie zajęć po zrealizowaniu programu.

Program

Wykładowca: Beata Tomaszewska – wykładowca z zakresu płac

Program kursu (6 godzin wykładowych):

 1. Krótkie omówienie procentu płatności przy rożnych świadczeniach miedzy innymi: zasiłek chorobowy, zasiłek opiekuńczy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, ojcowskiego.
 2. Zasady ustalania okresu, z którego wynagrodzenie jest przyjmowane do podstawy zasiłkowej:
  1. Okres, z którego ustalana jest podstawa wymiaru:
   • podstawowy okres do ustalenia podstawy wymiaru,
   • zatrudnienie przez niepełne 12 miesięcy,
   • choroba w pierwszym miesiącu ubezpieczenia,
   • choroba w drugim miesiącu ubezpieczenia,
   • nieobecności pracownika w okresie ustalenia podstawy wymiaru zasiłków,
  2. Szczególne przypadki przy ustalaniu okresu, z którego wynagrodzenie jest przyjmowane do podstawy zasiłkowej:
   • niezdolność do pracy po długiej absencji spowodowanej np.: urlopem bezpłatnym lub wychowawczym,
   • niezdolność do pracy po długiej absencji spowodowanej np.: urlopem macierzyńskim, świadczeniem rehabilitacyjnym,
   • zmiana wymiaru etatu przez rozpoczęciem nieobecności chorobowej,
 3.  Składniki wynagrodzenia przyjmowane do podstawy.
 4. Składniki wynagrodzenia których nie należy przyjmować do ustalania podstawy zasiłkowej.
  1. zapisy stosowane w przepisach o wynagrodzeniu, które dają możliwość wliczenia składników do podstawy zasiłków lub to uniemożliwiają,
  2. sposób postępowania przy braku jednoznacznych zapisów w przepisach wewnątrzzakładowych,
  3. składniki dopełniane i przyjmowane w wartościach faktycznie wypłaconych,
  4. składniki obowiązujące do określonego terminu,
 5. Zasady ustalania podstawy zasiłkowej ze stałych składników wynagrodzenia.
 6. Zasady ustalania podstawy zasiłkowej ze zmiennych miesięcznych składników wynagrodzenia
 7. Zasady ustalania podstawy zasiłkowej ze zmiennych składników wynagrodzenia wypłacanych za okresy kwartalne.
 8. Zasady ustalania podstawy zasiłkowej ze zmiennych składników wynagrodzenia wypłacanych za okresy roczne.
 9. Zasady ustalania podstawy zasiłkowej, gdy z pracownikiem są zawierane umowy cywilnoprawne.
 10. Ponowne ustalanie podstawy wymiaru.
 11. Wpływ zmiany wymiaru etatu na ustalanie podstawy zasiłkowej.
 12. Dopełnianie wynagrodzenia w podstawie zasiłkowej, a zwolnienie od pracy związane z działaniem siły wyższej
 13. Dopełnianie wynagrodzenia, a nieobecność nieusprawiedliwiona.
 14. Zasady liczenia okresu zasiłkowego.
 15. Zasady ustalania świadczeń na przełomie roku.
 16. Ćwiczenia w naliczaniu podstawy zasiłkowej.
 17. Pytania i odpowiedzi – dyskusja.

 

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu on-line wymaga wcześniejszej opłaty.
Przed szkoleniem otrzymają Państwo:
 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu

Zapisz się

Masz konto - zaloguj się
Przypomnij hasło
Nie masz konta - wypełnij formularz Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Płatność

Konto

Kod rabatowy

Deklaracja uczestnika szkolenia

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 885 305 645


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119