Miejsce:
online
Kategoria
Kadry/płace
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie (9:00-16:00)
Termin rozpoczęcia:
23.07.2024
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
23.07.2024
Wykładowca:
Kędziora Jacek

Opłata:
435,00 zł - cena podstawowa
413,25 zł - cena dla członków Stowarzyszenia

Program

Wykładowca: Jacek Kędziora – specjalista ds. kadr, adwokat

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Pojęcia niezbędne do prawidłowego planowania i rozliczania czasu pracy
  • doba pracownicza,
  • tydzień,
  • wymiar czasu pracy,
  • okres rozliczeniowy czasu pracy,
  • praca zmianowa,
  • osoby zarządzające zakładem pracy w imieniu pracodawcy
  • kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych
 1. Planowanie czasu pracy
  • czym jest rozkład czasu pracy i jak komunikować go pracownikom ?
  • w jakich przypadkach nie zachodzi konieczność tworzenia rozkładu ?
  • co w sytuacji gdy zachodzi konieczność jego zmiany w trakcie okresu rozliczeniowego np. z powodu uzasadnionych potrzeb pracodawcy ?
 1. Normy czasu pracy
  • norma dobowa i tygodniowa
  • zasada przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy
 1. Jak dobrać odpowiedni system czasu pracy ?
  • rodzaje systemów (ze szczególnym uwzględnieniem podstawowego i równoważnego systemu czasu pracy)
  • czy u danego pracodawcy mogą być stosowane różne systemy i rozkłady czasu pracy ?
 1. Czas pracy a udział pracownika w szkoleniu (z uwzględnieniem nowelizacji z 2023 r.)
 2. Ruchomy czas pracy (korzyści, tryb wprowadzenia, rola związków zawodowych lub przedstawicieli załogi)
 3. Zadaniowy czas pracy (korzyści i zagrożenia dla pracodawcy, najczęściej popełniane błędy)
 4. Czas pracy w dobie pracowniczej i pomiędzy dobami pracowniczymi (problematyczne przypadki)
 5. Czas pracy osób niepełnosprawnych
 6. Godziny nadliczbowe – identyfikowanie nadgodzin i zasady rekompensaty,
  • przekroczenie normy dobowej (ze szczególnym uwzględnieniem podstawowego i równoważnego systemu czasu pracy)
  • przekroczenie normy tygodniowej
  • czy w zadaniowym systemie czasu pracy powstają nadgodziny ?
  • rekompensata w postaci czasu wolnego (na wniosek i bez wniosku pracownika) lub zapłata dodatku do wynagrodzenia
 1. Zasady rekompensaty pracy w soboty, niedziele i święta
 2. Ewidencja czasu pracy – jakie dane musi uwzględniać ?
 3. Odpowiedzialność pracodawcy za naruszenia przepisów o czasie pracy
 4. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu on-line wymaga wcześniejszej opłaty.
Przed szkoleniem otrzymają Państwo:
 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.30 – 16.00
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu
Masz konto - zaloguj się
Przypomnij hasło
Nie masz konta - wypełnij formularz Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Płatność

Konto

Kod rabatowy

Deklaracja uczestnika szkolenia

Pozostałe terminy tego szkolenia

zobacz +
Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 885 305 645


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119