Miejsce:
online / Warszawa
Kategoria
Rachunkowość Podatki
Typ:
Szkolenie
Tryb:
stacjonarne / online
Termin rozpoczęcia:
10.06.2024
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
10.06.2024
Wykładowca:
Sochoń Marek

Opłata – zajęcia w trybie stacjonarnym:
460,00 zł - cena podstawowa
437,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
Opłata – zajęcia w trybie on-line:
430,00 zł - cena podstawowa
408,50 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
Zapisz się

Program

Wykładowca: Marek Sochoń – wykładowca finansów

Program kursu (8 godzin wykładowych):

I. Podstawy rachunkowości podatkowej i zarządczej – omówienie poszczególnych dokumentów i pozycji sprawozdania finansowego

 1. Informacja ekonomiczna w procesach rachunkowości podatkowej i zarządczej.
 2. Rachunkowość zarządcza vs. rachunkowość finansowa.
 3. Obowiązki sprawozdawcze podmiotów gospodarczych – jakich informacji można oczekiwać od podmiotów gospodarczych i jakie zobowiązania na nich ciążą.
 4. Zawartość informacyjna dokumentu Bilans.
 5. Zawartość informacyjna dokumentu Rachunek zysków i strat.
 6. Zawartość informacyjna dokumentu Rachunek przepływów pieniężnych.
 7. Zawartość informacyjna dokumentu Zestawienia zmian w kapitale własnym.
 8. Zawartość informacyjna dokumentu informacja dodatkowa.
 9. Zawartość informacyjna dokumentu Sprawozdanie zarządu z działalności.
 10. Omówienie zależności pomiędzy poszczególnymi dokumentami sprawozdania finansowego.

II. Wstępna analiza sprawozdań finansowych

 1. Bilans – analiza struktury i dynamiki bilansu.
 2. Rachunek zysków i strat – analiza dynamiki i zysku.
 3. Rachunek przepływów pieniężnych – sposoby analizy rachunku przepływów pieniężnych.
 4. Relacje pomiędzy kluczowymi pozycjami bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych.
 5. Ćwiczenia i warsztaty w zakresie wykonania wstępnej analizy sprawozdań finansowych.

III. Zastosowanie wskaźników finansowych w analizie finansowej przedsiębiorstwa

 1. Zasady interpretacji wskaźników finansowych.
 2. Wskaźniki statyczne płynności finansowej przedsiębiorstwa.
 3. Wskaźniki wydajności gotówkowej.
 4. Wskaźniki majątkowe.
 5. Wskaźniki zadłużenia.
 6. Wskaźniki rentowności.
 7. Wskaźniki sprawności działania.
 8. Najczęstsze błędy w interpretacji wskaźników finansowych.
 9. Ćwiczenia i warsztaty w stosowaniu wskaźników finansowych i ich interpretacji.
 10. Analiza struktury wskaźników finansowych oraz ich zależności od poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego
 11. Wskaźniki finansowe zależne od wartości aktywów.
 12. Wskaźniki finansowe zależne od wartości pasywów.
 13. Wskaźniki finansowe zależne od rachunku zysków i strat.
 14. Wskaźniki finansowe zależne od rachunku przepływów pieniężnych.
 15. Badanie kapitału obrotowego w przedsiębiorstwie
 16. Pojęcie kapitału obrotowego w przedsiębiorstwie.
 17. Strategie zarządzania kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie.
 18. Zależności pomiędzy cyklami operacyjnymi a wielkością kapitału obrotowego w przedsiębiorstwie.
 19. Ustalanie poziomu kapitału obrotowego.
 20. Analiza projektów inwestycyjnych
 21. Capex i Opex – rodzaje nakładów w projektach inwestycyjnych.
 22. Wskaźniki statyczne wykorzystywane w analizie projektów inwestycyjnych.
 23. Zmiana wartości pieniądza w czasie jako podstawa właściwej analizy projektów inwestycyjnych.
 24. Wskaźniki dynamiczne w ocenie projektów inwestycyjnych.
 25. Ćwiczenia i warsztaty z analizy projektów inwestycyjnych.

IV. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia

Dodatkowe informacje

Szkolenie hybrydowe
Udział możliwy w formie stacjonarnej lub on-line.
Wybór formy szkolenia w chwili zapisu.

Szkolenie stacjonarne.
Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy.
Zajęcia odbywać się będą w O/O SKwP w Warszawie w godzinach 9.00 – 16.00.

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu on-line wymaga wcześniejszej opłaty.
Przed szkoleniem otrzymają Państwo:
 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.30 – 16.00
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu

Zapisz się

Masz konto - zaloguj się
Przypomnij hasło
Forma uczestnictwa
Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 885 305 645


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119