Na podstawie decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 12 maja 2021 roku Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie Centrum Edukacji Zawodowej otrzymało akredytacje na prowadzenie kształcenia ustawicznego w formie pozaszkolnej :

- KURS "SPECJALISTA DS. RACHUNKOWOŚCI PODATKOWEJ"
- KURS "RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH"
- KURS "SPECJALISTA DS. PODATKÓW"

- - - - - - - - - - - - -

Na podstawie decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 15 grudnia 2020 roku Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie Centrum Edukacji Zawodowej otrzymało akredytacje na prowadzenie kształcenia ustawicznego w formie pozaszkolnej :

- KURS DLA KANDYDATÓW NA DYPLOMOWANYCH KSIĘGOWYCH (STOPIEŃ IV)
- KURS "KADRY I PŁACE W PRAKTYCE"
- KURS "SPECJALISTA DS. PŁAC - KURS DLA ZAAWANSOWANYCH"
- KURS "SPECJALISTA DS. KADR - KURS DLA ZAAWANSOWANYCH"

- - - - - - - - - - - - -

Na podstawie decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 15 lipca 2020 roku Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie Centrum Edukacji Zawodowej otrzymało akredytacje na prowadzenie kształcenia ustawicznego w formie pozaszkolnej :

- KURS PODSTAW RACHUNKOWOŚCI (STOPIEŃ I)
- KURS DLA SAMODZIELNYCH KSIĘGOWYCH (BILANSISTÓW) – SPECJALISTÓW DS. RACHUNKOWOŚCI (STOPIEŃ II)
- KURS DLA KANDYDATÓW NA GŁÓWNYCH KSIĘGOWYCH (STOPIEŃ III)
- KURS "PODATKI DLA KSIĘGOWYCH W PRAKTYCE"

 


 

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 885 305 645


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119