XXII Wyjazdowa Konferencja Koła Członkowskiego Biur Rachunkowych

 

Prowadzisz biuro rachunkowe i jesteś członkiem Oddziału Okręgowego w Warszawie SKwP? Weź udział w wyjątkowym wydarzeniu – konferencji wyjazdowej organizowanej specjalnie dla Ciebie!

 

Zaktualizuj swoją wiedzę, zdobądź odpowiedzi na nurtujące Cię pytania, nawiąż nowe znajomości w środowisku, a przy okazji zrób sobie mini wakacje i przez chwilę odpocznij od codziennych obowiązków.

 

Konferencja Wyjazdowa Biur Rachunkowych to:

 • 4 dni szkoleń i potężna dawka wiedzy
 • wsparcie w codziennej pracy
 • integracja i wymiana doświadczeń z ludźmi, którzy tak jak Ty prowadzą własne biuro rachunkowe albo pracują w biurze rachunkowy
 • szansa na nawiązanie nowych relacji zawodowych
 • dobra zabawa bo nie samymi szkoleniami człowiek żyje ;)

 

A wszystko to w atrakcyjnej cenie…

 

Prowadząc biuro rachunkowe musisz być na bieżąco ze wszystkimi zmianami w przepisach. Aby Ci to ułatwić nasi eksperci: Elżbieta Młynarska-Wełpa, Joanna Podkówka-Sędek, Monika Rudy-Muża i Katarzyna Tomala w ciągu tych 4 dni:

 • omówią wybrane zagadnienia w aktualnym stanie prawnym z zakresu podatku VAT
 • omówią wybrane zagadnienia z zakresu podatków dochodowych
 • omówią wybrane zagadnienia dotyczące list płac w 2024 roku
 • podpowiedzą jak komunikować się z klientami biura rachunkowego

 

Uczestnicząc w konferencji wyjazdowej zadbasz o swój umysł, ale możesz także zadbać o swoje ciało korzystając z 15% rabatu na zabiegi SPA.

Konferencja odbędzie się w Hotelu Sobienie Królewskie w terminie 1- 4 luty 2024 roku.

Szczegółowy program szkolenia:

Podatek VAT – wybrane zagadnienia w aktualnym stanie prawnym

 1. KSeF – zasady i terminy wprowadzenia:
  • obowiązkowe przystąpienie do systemu od1 lipca 2024 r.,
  • wydłużenie o dodatkowe pół roku terminu na wdrożenie KSeF przez podatników zwolnionych podmiotowo z VAT -KSeF będzie dla nich obowiązkowy od 1 stycznia 2025 r.,
  • korzyści z dobrowolnego korzystania z KSeF,
  • faktury konsumenckie (B2C) a KSeF,
  • faktury z kas fiskalnych i faktury uproszczone będą mogły być wystawiane w dotychczasowej formie do 31 grudnia 2024 r.,
  • moment wystawienia u sprzedawcy i powstanie obowiązku podatkowego,
  • dzień wpływu do nabywcy faktury ustrukturyzowanej i prawo do odliczenia do podatku naliczonego,
  • KSeF a faktury dla zagranicznych kontrahentów.
 2. Uprawnienia do KSeF i zasady uwierzytelniania:
  • nadawanie/poszerzanie/odbieranie uprawnień,
  • uwierzytelnianie się w systemie,
  • możliwość bezpośredniego dostępu do faktur wystawianych w KSeF,
  • fakturowanie w czasie awarii systemu po stronie podatnika lub po stronie Ministerstwa Finansów,
  • liberalizacja sankcji i ich stosowanie od 1 stycznia 2025 r.,
  • zasady zwrotu podatku naliczonego w ciągu 40 dni,
  • dziesięcioletni okres przechowywania faktur w KSeF.
 3. Rodzaje faktur ustrukturyzowanych:
  • format i elementy faktury ustrukturyzowanej,
  • pola obowiązkowe w KSeF,
  • pozycje opcjonalne,
  • dane fakultatywne,
  • zasady wprowadzania do obrotu e-faktury,
  • faktury korygujące w KSeF,
  • dane raportowane w JPK i KSeF,
  • jak wystawić fakturę ustrukturyzowaną bezpośrednio w KSeF a jak w systemie podatnika?
 4. Faktury korygujące z uwzględnieniem korzystania z KSeF:
  • wpływ pakietu SLIM VAT I na ujęcie korekty u sprzedawcy i nabywcy,
  • korzystanie z KSeF a rozliczanie korekt,
  • ujęcie faktury korygującej IN MINUS i IN PLUS w JPK,
  • faktury korygujące WDT – zasady ewidencjonowania w JPK oraz w VAT-UE,
  • faktury korygujące WNT – zasady ujmowania w JPK oraz w VAT-UE,
  • korekty faktur exportowych.
  • Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Podatki dochodowe – wybrane zagadnienia

 1. Przyporządkowanie kosztów podatkowych do właściwego okresu:
  • ustalenie charakteru kosztów i moment ich potrącenia - bieżące stanowisko organów podatkowych w zakresie potrącalności kosztów pośrednich,
  • koszty bezpośrednie poniesione po zakończeniu roku,
  • różnice między księgowym i podatkowym ujęciem kosztów u podatników prowadzących księgi rachunkowe,
  • szczególne zasady ujmowania kosztów w księdze przychodów i rozchodów – stanowisko MF.
 2. Korekta przychodów i kosztów podatkowych:
  • moment korekty – korekta wsteczna czy bieżąca, studium przypadków,
  • różnice między podejściem rachunkowym i podatkowym u podatników prowadzących księgi rachunkowe.
 3. Rozliczenie kosztów podatkowych z tytułu składek ZUS płatnika:
  • skutki zmian wprowadzonych w 2023 r.,
  • ujęcie składek od wynagrodzeń należnych jeszcze za 2022 r., czyli kiedy w kosztach podatkowych 2023 r. rozliczymy składki z 14 list płac?
  • korekta kosztów z tytułu składek zapłaconych po terminie.
 4. Prawidłowe ustalenie przychodów podatkowych – sytuacje problematyczne:
  • przychody z usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych – różnice w podejściu podatkowym i bilansowym,
  • przychód z umorzonej subwencji – prezentacja skutków zaniechania poboru podatku w kalkulacji podatku i zeznaniu rocznym,
  • sprzedaż wierzytelności w tym w ramach faktoringu,
  • wysokości przychodów - wpływ na prawa i obowiązki podatkowe podatnik PIT i CIT,
  • ustalenie stawki CIT 9%.
 5. Wybrane problemy w zakresie kosztów podatkowych:
  • kary umowne i odszkodowania - przegląd orzecznictwa i interpretacji podatkowych,
  • reprezentacja i reklama, społeczna odpowiedzialność biznesu,
  • wydatki na rzecz pracowników,
  • świadczenia i koszty ponoszone na rzecz wspólników spółek kapitałowych i osobowych – sytuacje problematyczne i ryzyka podatkowe.
 6. Nieściągalne wierzytelności jako koszty podatkowe:
  • rozliczenie i ewidencja kosztu podatkowego u podatnika prowadzącego księgi rachunkowe oraz podatkową księgę przychodów i rozchodów,
  • objęcia wierzytelności ulgą na złe długi w porównaniu do zaliczania jej do kosztów podatkowych – zasady wyboru jednej z dwóch opcji.
 7. Amortyzacja nieruchomości mieszkalnych:
  • jak prawidłowo kwalifikować nieruchomości jako mieszkalne i niemieszkalne?
  • inwestycje w obcych środkach trwałych a zakaz amortyzacji,
  • inne problemy.
 8. Najem opodatkowany ryczałtem:
  • prawidłowe określenie przychodu i stawki podatku, w szczególności w przypadku świadczenia usług najmu przez małżonków,
  • najem prywatny i najem gospodarczy – różnice w opodatkowaniu.
 9. Wypłata dywidendy w kontekście zmian w podatku u źródła wprowadzonych w 2022 r. i 2023 r.:
  • kiedy należy zatrzymać podatek do zwrotu?
  • zasady stosowania możliwych uproszczeń.
 10. Spółka komandytowa jako płatnik podatku od wypłaconego zysku:
  • odliczenie CIT spółki od podatku wspólnika,
  • zwolnienie u komandytariusza,
  • rozliczenie zaliczek pobranych na dywidendę w trakcie roku podatkowego – praktyczne przykłady i problemy.
 11. Zmiany przepisów na 2024 r.
 12. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Lista płac w 2024 roku – wybrane zagadnienia

 1. Wskaźniki i schematy płacowe w 2024 r.
 2. Jak terminy wypłaty wynagrodzenia wpływają na poprawność rozliczeń z pracownikiem, ZUS-em i urzędem skarbowym? Plusy i minusy wypłaty „na koniec miesiąca” i „do 10-tego”.
 3. Ustalenia dotyczące zakresu, sposobu i terminu przekazywania danych do listy płac.
 4. Obligatoryjne składniki wynagrodzenia – problemy praktyczne:
  • błędna podstawa zasiłków przy braku regulacji wewnątrzzakładowych,
  • brak wynagrodzenia urlopowego pomimo wypłaty składników zmiennych za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc,
  • ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy – informacja o rozwiązaniu stosunku pracy po zakończeniu zatrudnienia a data wypłaty.
 5. Fakultatywne składniki wynagrodzenia – trudności:
  • nazwa składnika płacowego a jego rozliczenie płacowe,
  • brak ewidencji odbioru świadczeń rzeczowych,
  • błędy przy wliczaniu premii i dodatków do podstaw zasiłkowych.
 6. Niedopłacone wynagrodzenie lub za niskie potrącenie:
  • jaka jest prawidłowa kolejność potrąceń?
  • jak wyliczyć maksymalną kwotę potrącenia przy potrąceniach różnego rodzaju?
  • potrącenie dobrowolne – czy na wszystko możemy się zgadzać?
 7. Jakie mamy problemy z wypłatą wynagrodzenia za czas choroby oraz świadczeń z ubezpieczenia społecznego przysługujących w związku z niezdolnością do pracy?
  • wyliczenia wartości świadczenia do wypłaty, a pomniejszenie wynagrodzenia za pracę,
  • brak ewidencji nieobecności innych niż zwolnienia lekarskie,
  • niekompletna dokumentacja zasiłkowa a prawo do zasiłku opiekuńczego lub macierzyńskiego.
 8. Błędy na liście plac – najczęściej występujące przypadki dotyczące zwolnień lekarskich:
  • okres wyczekiwania,
  • wynagrodzenie chorobowe zamiast zasiłku,
  • brak korekty listy płac, gdy zwolnienie lekarskie dotyczy poprzedniego okresu.
 9. Jak unikać pułapek sporządzając listy płac – rady praktyczne gdy:
  • powstanie nadpłata wynagrodzenia,
  • błędnie naliczymy składki ZUS,
  • otrzymamy dokumenty źródłowe po terminie.
 10. Jakie błędy popełniamy najczęściej i co robić by ich unikać?
  • jak śledzić wykorzystanie limitów zwolnień podatkowych by ich nie przekroczyć?
  • jak wyliczać wynagrodzenie i dodatek za godziny nadliczbowe by stawka za godzinę była poprawna?
  • czy zawsze możemy w przyszłym miesiącu potrącić nadpłacone wynagrodzenie bez zgody pracownika?
  • jak stosować zmieniające się oświadczenia pracownicze – w tym podatkowe mające wpływ na naliczania zaliczki na podatek w trakcie i po ustaniu stosunku prawnego?
  • jak monitorować składki na FP i FGŚP, by ich nie nadpłacać?
 11. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

 

Szczegółowe informacje o cenie i warunkach uczestnictwa w konferencji dostępne są na PLATFORMIE SZKOLENIOWEJ w zakładce KONFERENCJE.

Pozostałe aktualności

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 885 305 645


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119