Giedrojć-Juraha Magdalena

Absolwentka kierunku  Finanse i Bankowość, specjalność rachunkowość Uniwersytetu Gdańskiego, biegły rewident.

Bogate doświadczenie praktyczne zdobyła pracując jako główna księgowa w spółkach produkcyjnych i handlowych, szkołach wyższych, instytucjach kultury, Jako Kanclerz szkoły wyższej zarządzała administracją uczelni, kierowała procesami inwestycyjnymi i pracami remontowymi. Specjalizuje się we wdrażaniu optymalizujących pracę rozwiązań informatycznych klasy ERP w różnych jednostkach.

Wieloletni wykładowca w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce w Oddziale w Warszawie z przedmiotu rachunkowość. W obecnej kadencji pełni funkcję Przewodniczącej Komisji Konsultacyjnej.

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 885 305 645


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119