Miejsce:
Warszawa
Typ:
Szkolenie
Tryb:

Program

Wykładowca: Elżbieta Młynarska-Wełpa – specjalista w zakresie płac i kadr

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. Pakiet przepisów „Polski Ład” – czyli zmiany dotyczące opodatkowania przychodów ze stosunku pracy od 1 stycznia 2022 r. oraz od 1 lipca 2022 r.:
  • Kwota wolna od podatku – nowa wartość dla wszystkich podatników rozliczających się wg skali podatkowej.
  • Skala podatkowa – nowy próg i nowe zasady naliczania zaliczki na podatek.
  • Ulga dla pracowników czyli tzw. „ulga dla klasy średniej”  w praktyce i jej wpływ na wartość netto wynagrodzenia ze stosunku pracy i jej likwidacja od 1 lipca 2022 r.
  • Uchylenie przepisów dotyczących mechanizmu „odraczania zaliczki na podatek” od 1 lipca 2022 r.
  • Zmiany dotyczące nowych zwolnień podatkowych „ZEROWY PIT” – od 1 lipca 2022 r.:
   • zwolnienie podatkowe dla osób przenoszących rezydencję podatkową do Polski – „ulga na powrót”;
   • zwolnienie podatkowe dla pracujących rodziców mających co najmniej 4 dzieci – „ulga rodzina 4+”;
   • zwolnienie podatkowe dla osób dorabiających do emerytury – „ulga dla pracującego seniora” oraz „ulga dla młodych”.
  • Składki na ubezpieczenia społeczne i składka zdrowotna w 2022 r. na liście płac.
 2. Nowe zasady wyliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne w praktyce:
  • Brak prawa do odliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne od zaliczki na podatek.
  • Obniżanie składki zdrowotnej do wysokości naliczonego podatku, a wysokość zaliczki na podatek naliczonej wg zasad obowiązujących na dzień 31 grudnia 2021 r. – podatnicy otrzymujący przychody ze stosunku pracy, z umów zlecenia – z uwzględnieniem zwolnień podatkowych „ZEROWY PIT”.
 3. Objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym przychodów osiąganych przez członków zarządu powołanych do pełnienia funkcji – doprecyzowanie zasad od 1 lipca 2022 r.
 4. Naliczanie wypłat wynagrodzeń w I i II półroczu 2022 r. – schematy, wskaźniki płacowe, wartości do uwzględniania na listach płac:
  • Minimalne wynagrodzenie za pracę.
  • Dodatki za pracę w porze nocnej.
  • Współczynnik urlopowy.
  • Najniższa podstawa zasiłkowa.
 5. „Hipotetyczny podatek za 2022 r.” – nowa wersja rozliczeń rocznych przygotowywanych przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego.
 6. Zmiany od 1 stycznia 2023 r. wg nowelizacji ustawy podatkowej:
  • Nowe zasady stosowania oświadczeń i wniosków mających wpływ na naliczanie zaliczki na podatek.
  • Nowa odsłona PIT-2 czyli kwota zmniejszająca podatek na nowych zasadach.
  • Możliwość niepobierania zaliczek na podatek dla szerszego grona podatników.
 7. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie stacjonarne.
Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy.
Zajęcia odbywać się będą w O/O SKwP w Warszawie w godzinach 9:00 – 16:00.

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 885 305 645


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119