Miejsce:
Warszawa
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie
Terminy

Program

Wykładowca (zależnie od terminu):
Elżbieta Młynarska-Wełpa – specjalista w zakresie płac i kadr
Ewa Skórzewska – biegły rewident, specjalista w zakresie płac

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. Polski Ład a lista płac:
  • nowa kwota wolna od podatku,
  • skala podatkowa z nowym progiem,
  • ulga dla klasy średniej,
  • składka zdrowotna a zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych,
  • oskładkowanie osób niebędących pracownikami.
 2. Wskaźniki płacowe obowiązujące w 2022 r. i ich wpływ na listę płac:
  • minimalne wynagrodzenie za pracę,
  • minimalna stawka godzinowa,
  • kwoty wolne od potrąceń – wg różnych schematów wyliczeń,
  • dodatek za pracę w porze nocnej,
  • minimalna podstawa zasiłkowa.
 3. Składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP, FGŚP i FEP w 2022 r.
 4. Pobieranie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w 2022 r.
 5. Wynagrodzenie za pracę od brutto do netto w praktyce w 2022 r. – różne warianty wyliczeń z uwzględnieniem nowelizacji wynikających z Polskiego Ładu.
 6. Przykładowe wyliczenia wynagrodzeń z różnych tytułów z uwzględnieniem skali podatkowej i „zerowego PIT dla młodych”: pracownik, zleceniobiorca, dziełobiorca, członek zarządu, członek rady nadzorczej i menedżer pracujący w oparciu o kontakt menedżerski.
 7. Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent pieniężny w 2022 r. – współczynnik urlopowy i rozliczanie urlopów na przełomie roku.
 8. Wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy w 2022 r. i na przełomie roku z uwzględnieniem nowelizacji ustawy zasiłkowej.
 9. ZFŚS w 2022 roku na liście płac.
 10. Sesja odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie stacjonarne.

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w godzinach 9.15 – 16.00.

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119