Miejsce:
on-line
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie (9:00-16:00)

Program

Wykładowca: Kayyali Samir – doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Podstawowe informacje w zakresie VAT-u w obrocie międzynarodowym:
  • Miejsce dostawy towarów – definicja
  • Miejsce dostawy towarów – rozróżnienie, przykłady
  • Sprzedaż wysyłkowa z terytorium i na terytorium kraju
  • Co to znaczy być podatnikiem VAT z tytułu dokonania transakcji międzynarodowych?
  • JPK_V7M, JPK_V7K, VAT-UE, zasady wykazania i składania
 2. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT):
  • WDT – definicja ogólna, wyłączenia
  • Nietransakcyjne WDT – przemieszczenie towarów własnych
  • Darowizny, działalność reklamowa, a WDT
  • Moment powstania obowiązku podatkowego
  • Zaliczki w WDT,
  • Podstawa opodatkowania w WDT,
  • Warunki stosowania stawki 0% VAT z uwzględnieniem zmian od 2020 r.
 3. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT):
  • WNT – definicja,
  • WNT – wyłączenia
  • WNT a status nabywcy
  • Moment powstania obowiązku podatkowego
  • Zaliczki w WNT
  • Rozliczenie WNT w deklaracji VAT
  • Wykazanie WNT po „trzech miesiącach” – obowiązek korekty
  • Przykłady praktyczne
 4. Transakcje łańcuchowe i trójstronne:
  • Czym jest dostawa łańcuchowa
  • Miejsce dostawy
  • Fakturowanie
  • Dostawa ruchoma i nieruchoma
  • Znaczenie Incoterms
  • Procedura trójstronna uproszczona
 5. Opodatkowanie dostawy przez nabywcę towaru
  • Nabywca towaru jako podatnik,
  • Podstawa opodatkowania,
  • Obowiązek podatkowy.
 6. Eksport towarów:
  • Pojęcie eksportu towarów,
  • Eksport bezpośredni i pośredni,
  • Warunki stosowania stawki 0% VAT w eksporcie bezpośrednim i pośrednim,
  • Dowody dokonania eksportu towarów,
  • Obowiązek podatkowy,
  • Zaliczki w eksporcie,
  • Podstawa opodatkowania
  • Zmiany od 2021 r.
 7. Import towarów:
  • Sposoby rozliczania importu towarów,
  • Podatnik w imporcie towarów,
  • Procedura uproszczona w przypadku importu towarów – rozliczanie podatku należnego w deklaracji podatkowej,
  • Obowiązek podatkowy VAT,
  • Zasady ustalania podstawy opodatkowania.
 8. Świadczenie usług w obrocie zagranicznym:
  • Świadczenie usług poza terytorium kraju
  • Import usług
  • Zasady ogólne oraz szczególne dot. miejsca świadczenia usług
  • Transakcje związane z nieruchomościami
  • Krótkoterminowy najem środków transportu
  • Usługi restauracyjne, cateringowe
  • „VAT-7” czy VAT-9M
  • Praktyczne przykłady
 9. Zmiany wprowadzone w ramach tzw. quick fixes w 2020 r.
  • Nowe zasady rozliczania transakcji łańcuchowych
  • Nowe zasady dokumentowania WDT
  • Rozliczanie importu towarów w deklaracji VAT
  • Uchylenie magazynów konsygnacyjnych i wprowadzenie instytucji call of stock
 10. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:

 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.45 – 16.15
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu.
Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 885 305 645


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119