Miejsce:
online
Kategoria
Podatki
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie (9:00-16:00)
Termin rozpoczęcia:
20.06.2024
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
20.06.2024
Wykładowca:
Gniłka Aleksander

Opłata:
435,00 zł - cena podstawowa
413,25 zł - cena dla członków Stowarzyszenia

Program

Wykładowca: Aleksander Gniłka – doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Prawne regulacje podróży służbowych.
 2. Definicja podróży służbowej wynikająca z KP oraz innych przepisów szczególnych (kierowcy).
 3. Zmiany w definicji podróży służbowych kierowców.
 4. Miejsce świadczenia pracy a podróże służbowe.
 5. Podróż służbowa a oddelegowanie (zagadnienie długotrwałych podróży służbowych).
 6. Podróż służbowa a jazdy lokalne.
 7. Zasady prowadzenia dokumentacji związanej z podróżą służbową.
 8. Miejsce rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej
 9. Czas trwania podróży służbowej i przerwy w podróży służbowej.
 10. Świadczenia przysługujące pracownikowi z tytułu podróży służbowej
 11. Dokumentowanie wydatków poniesionych w związku z podróżą służbową.
 12. Rozliczanie podróży służbowych
 13. Wysokość należności związanych z podróżami służbowymi po ostatnich zmianach
 14. Podróże osób nie będących pracownikami
 15. Świadczenia z tytułu podróży służbowych w podatku dochodowym.
 16. Świadczenia z tytułu podróży służbowych w ubezpieczeniach społecznych.
 17. Służbowy i prywatny samochód a podróż służbowa oraz konsekwencje podatkowe dla pracodawcy z uwzględnieniem ograniczeń obowiązujących od 2019r. oraz zmiany w wysokości stawek za km przebiegu pojazdu
 18. Samochód elektryczny pracownika w podróżach służbowych
 19. Podróże służbowe pracowników a ulga prorozwojowa dla pracodawcy
 20. Wydatki poniesione przez pracowników w ramach podróży – ich uznanie i prawidłowa księgowo podatkowa klasyfikacja.
 21. Podatek u źródła a podróże służbowe
 22. Prawidłowa dokumentacja i ewidencja księgowa.
 23. Przykłady rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych.
 24. Podróż służbowa łączona: krajowa i zagraniczna – przykłady rozliczeń.
 25. Podróż służbowa a oddelegowanie.
 26. Opłaty miejscowe w kontekście wydatków związanych z podróżami służbowymi.
 27. Zróżnicowanie wysokości wypłacanych diet z tytułu podróży służbowych.
 28. Podsumowanie, dyskusja, pytania.

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:

 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.30 – 16.00
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu.
Masz konto - zaloguj się
Przypomnij hasło
Nie masz konta - wypełnij formularz Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Płatność

Konto

Kod rabatowy

Deklaracja uczestnika szkolenia

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 885 305 645


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119