Miejsce:
online
Kategoria
Rachunkowość Podatki
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie (9:00-16:00)
Termin rozpoczęcia:
29.08.2024
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
29.08.2024
Wykładowca:
Namiestnik-Hok Aldona

Opłata:
435,00 zł - cena podstawowa
413,25 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
Zapisz się

Cel

Grupa docelowa:  księgowi, pracownicy działów finansowych oraz osoby zajmujące się podatkami.

Celem szkolenia jest omówienie problematyki prowadzenia księgowości uproszczonej w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów opierając się na regulacjach ustawowych oraz najnowszych interpretacjach organów podatkowych i orzeczeń sądów administracyjnych.

Uczestnicy szkolenia poznają różnicę między wadliwością a rzetelnością ksiąg, będą prawidłowo kwalifikować wydatki oraz kalkulować podstawę podatku dochodowego.

Program

Wykładowca: Aldona Namiestnik-Hok

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Kto prowadzi księgę przychodów i rozchodów oraz zasady jej prowadzenia.
  • Podmioty wyłączone i obowiązane do prowadzenia PKPiR.
  • Wadliwość a rzetelność księgi.
  • Zasada memoriałowa i kasowa.
  • Wpływ VAT na PKPiR.
 2. Przychody rozliczane w PKPiR.
  • Omówienie poszczególnych kolumn przychodowych.
  • Omówienie dowodów księgowych przychodowych.
  • Otrzymane zaliczki, korekty przychodów, rozliczenia dofinansowań.
 3. Koszty rozliczane w PKPiR.
  • Omówienie poszczególnych kolumn kosztowych.
  • Omówienie dowodów księgowych kosztowych.
  • Straty w towarach handlowych, ujęcie wynagrodzeń, pozostałych wydatków jak amortyzacja, wydatki na szkolenia, koszty rozliczane na przełomie lat, korekty kosztów.
  • Katalog kosztów niepodatkowych.
 4. Zamknięcie księgi.
  • Podsumowanie roczne zapisów.
  • Spis z natury.
  • Ustalenie dochodu różnicą remanentową.
 5. Ulga na złe długi.
 6. Pytania i odpowiedzi.

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu on-line wymaga wcześniejszej opłaty.
Przed szkoleniem otrzymają Państwo:
 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.30 – 16.00
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu

Zapisz się

Masz konto - zaloguj się
Przypomnij hasło
Nie masz konta - wypełnij formularz Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Płatność

Konto

Kod rabatowy

Deklaracja uczestnika szkolenia

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 885 305 645


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119