Miejsce:
online
Kategoria
Rachunkowość Podatki
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie (9:00-16:00)
Termin rozpoczęcia:
14.06.2024
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
14.06.2024
Wykładowca:
Deresz Agnieszka

Opłata:
435,00 zł - cena podstawowa
413,25 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
Zapisz się

Program

Wykładowca: Agnieszka Deresz – Specjalista ds. podatków

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Oszustwa podatkowe
  1. Definicja oszustwa podatkowego
  2. Mechanizm transakcji karuzelowych w podatku VAT
  3. Konsekwencje uczestnictwa w oszustwach podatkowych (art. 86 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 88 ust. 3a pkt 4 lit a. ustawy o podatku od towarów i usług oraz art. 56 kodeksu karnego skarbowego)
  4. Jak uniknąć zagrożeń związanych z karuzelami i przestępstwami podatkowymi w VAT?
  5. Zasady postępowania w sytuacji, w której przedsiębiorca został wciągnięty nieświadomie w karuzelę podatkową
  6. Dochowanie należytej staranności i działanie w dobrej wierze (analiza ministerialnego dokumentu zatytułowanego „Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych, analiza orzecznictwa sądów administracyjnych oraz TSUE)
 2. Nadużycia prawa
  1. Definicja nadużycia prawa (art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług)
  2. Nadużycie prawa a dozwolone planowanie podatkowe
  3. Przesłanki uznania nadużycia prawa – przykłady stosowania klauzuli nadużycia prawa (analiza wyroków sądów administracyjnych)
  4. Nadużycie prawa a indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego
  5. Konsekwencje nadużycia podatkowego (art. 86 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 88 ust. 3a pkt 4 lit c. ustawy o podatku od towarów i usług oraz kodeks karny skarbowy)
 3. Puste faktury
  1. Definicja pustej faktury
  2. Faktura pro forma, dokument informacyjny, umowa z wykazanym VAT
  3. Faktura wystawiona przed terminem
  4. Paragon z wykazanym nienależnie VAT
  5. Faktura dokumentująca usługi niematerialne
  6. Faktura z danymi podmiotu, którymi posłużono się bezprawnie
  7. Kto płaci podatek zgodnie z art. 108 ustawy o podatku od towarów i usług?
  8. Puste faktury a prawo do odliczenia podatku naliczonego
  9. Rozliczenie VAT z pustej faktury
  10. Wystawienie faktury z zawyżoną stawką VAT
  11. 108 ustawy o VAT w świetle orzecznictwa krajowych sądów administracyjnych oraz TSUE
 4.  Rozmowa z uczestnikami szkolenia, pytania i odpowiedzi.

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.

Uczestnictwo w szkoleniu on-line wymaga wcześniejszej opłaty.
Przed szkoleniem otrzymają Państwo:
 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.30 – 16.00
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu

Zapisz się

Masz konto - zaloguj się
Przypomnij hasło
Nie masz konta - wypełnij formularz Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Płatność

Konto

Kod rabatowy

Deklaracja uczestnika szkolenia

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 885 305 645


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119