Miejsce:
online
Kategoria
Podatki
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie (9:00-12:15)
Termin rozpoczęcia:
21.06.2024
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
21.06.2024
Wykładowca:
Tomala Katarzyna

Opłata:
220,00 zł - cena podstawowa
209,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia

Cel

Szkolenie adresowane jest do praktyków księgowych – księgowych biur rachunkowych, głównych księgowych i dyrektorów finansowych.

Celem szkolenia jest przedstawienie przepisów CIT w zakresie minimalnego podatku dochodowego i prezentacja przykładów obliczenia tego podatku. Słuchacze zdobędą też praktyczną wiedzę pozwalającą na ustalenie, czy podatnik podlega podatkowi minimalnemu. Poświęcimy więc uwagę ustaleniu skorygowanych przychodów i kosztów podatkowych  dla oceny rentowności spółki na potrzeby podatku minimalnego

Program

Wykładowca: Katarzyna Tomala – doradca podatkowy

Program kursu (4 godziny wykładowe):

 1. Które podmioty podlegają minimalnemu podatkowi dochodowemu, czyli ustalenie straty podatkowej lub progu rentowności na podstawie skorygowanych przychodów i kosztów podatkowych:
  • wyłączenia z przychodów i kosztów podatkowych
  • przykład ustalenia skorygowanej straty oraz progu rentowności na podstawie skorygowanych przychodów i kosztów
 2. Podmioty nie podlegające opodatkowaniu podatkiem minimalnym – omówienia włączeń podmiotowych w tym:
  • ustalenie progu rentowności grupy kapitałowej
  • podmioty rozpoczynające działalność gospodarczą – uwaga na wyłączenia
 3. Ustalenie podstawy opodatkowania
  • metoda pełna – kalkulacja składowych, czyli nadmierne koszty finansowania i usług niematerialnych ponoszone na rzecz podmiotów powiązanych; przykład liczbowy
  • metoda uproszczona – przykład liczbowy
  • odliczenia od podstawy opodatkowania
 4. Należny minimalny podatek dochodowy i podatek do zapłaty – przykład liczbowy i termin płatności
 5. Możliwość odzyskania minimalnego podatku dochodowego
 6. Prezentacja podatku w zeznaniu rocznym
 7. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu on-line wymaga wcześniejszej opłaty.
Przed szkoleniem otrzymają Państwo:
 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 4 godzin wykładowe i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
  lub
 • Sesja video I 16.30 – 18.00
 • Sesja video II 18.15 – 19.45
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu
Masz konto - zaloguj się
Przypomnij hasło
Nie masz konta - wypełnij formularz Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Płatność

Konto

Kod rabatowy

Deklaracja uczestnika szkolenia

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 885 305 645


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119