Miejsce:
online / Warszawa
Kategoria
Rachunkowość Podatki
Typ:
Szkolenie
Tryb:
stacjonarne / online
Termin rozpoczęcia:
26-27.06.2024
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
26.06.2024
Wykładowca:
Tarkowska Małgorzata

Opłata – zajęcia w trybie stacjonarnym:
920,00 zł - cena podstawowa
874,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
Opłata – zajęcia w trybie on-line:
840,00 zł - cena podstawowa
798,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia

Cel

Rachunkowość w jednostkach produkcyjnych ze względu na złożony charakter powoduje konieczność  dostosować rachunkowości podmiotu do specyficznego dla niego cyklu wytwarzania produktu tak aby stała się ona źródłem informacji pozwalających podejmować strategiczne decyzje dotyczące jednostki i jej produktów przez osoby decyzyjne.

Zrozumienie specyfiki tej branży, jej rachunkowości oraz rozliczeń podatkowych pozwoli na prawidłowe ujęcie wszelkich zdarzeń gospodarczych oraz dostosowanie prowadzonej ewidencji do potrzeb ciągle zmieniającego się rynku.

Na szkoleniu omówimy zasad prowadzenia ewidencji księgowej w firmach produkcyjnych oraz jej rozliczeń podatkowych .

Usystematyzujemy i uzupełnimy wiedzę w zakresie rozliczania firm produkcyjnych.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
Zdobycie podstawowej wiedzy dot. firm produkcyjnych w aspekcie prawa rachunkowego oraz podatkowego pozwalającej zrozumieć procesy i zasady funkcjonujące w branży.

Nabycie umiejętności ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych jednostce produkcyjnej od strony rachunkowości i podatków.

Adresaci szkolenia:

 • księgowi firm produkcyjnych
 • pracownicy biur rachunkowych
 • właściciele/zarządy firm produkcyjnych
 • osoby zainteresowane problematyką prowadzenia rachunkowości w firmach prowadzących działalność produkcyjną planujące przygodę z tą branżą

Program

Wykładowca: Małgorzata Tarkowska – biegły rewident

Program kursu (16 godzin wykładowych):

 1. Rachunkowość firm produkcyjnych
  • Ewidencja kosztów działalności produkcyjnej
  • Zasady wyceny produktów i produkcji w toku wg ustawy o rachunkowości i KSR nr 13
  • Kalkulacja kosztów wytworzenia produktów i produkcji w toku
   • wg rzeczywistego kosztu wytworzenia produktów i produkcji w toku
   • uproszczone metody wyceny produkcji w toku
  • Kalkulacja kosztów wytworzenia – przykłady
  • Uproszczenia w rachunkowości dotyczące jednostek produkcyjnych
  • Księgowanie produkcji
  • Prezentacja w sprawozdaniu finansowym
  • Pozostałe zagadnienia
 2. Podatki w firmach produkcyjnych
  • Podatek dochodowy
   • Moment rozpoznania przychodu w branży produkcyjnej
   • Zaliczki przedpłaty na poczet sprzedaży wyrobu gotowego
   • Przychody rozliczane kasowo
   • Korekta przychodów
   • Koszty uzyskania przychodu w branży produkcyjnej
   • Alokacja kosztów bezpośrednich i pośrednich w produkcji podejście podatkowo a bilansowe
   • Koszty uzyskania przychodów charakterystyczne dla branży produkcyjnej
   • Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu
   • Ulgi podatkowe w branży produkcyjnej
   • Wybór formy opodatkowania
  • Podatek od towarów i usług
   • Moment powstania obowiązku podatkowego VAT – dostawa
   • Zaliczki, przedpłaty, kaucje i zabezpieczania
   • Świadczenia kompleksowe
   • Kary umowne odszkodowania a VAT
   • Pozostałe zagadnienia
 3. Czas na pytania i dyskusje

Dodatkowe informacje

Szkolenie hybrydowe
Udział możliwy w formie stacjonarnej lub on-line.
Wybór formy szkolenia w chwili zapisu.

Szkolenie stacjonarne.
Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy.
Zajęcia odbywać się będą w O/O SKwP w Warszawie w godzinach 9.00 – 16.00.

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu on-line wymaga wcześniejszej opłaty.
Przed szkoleniem otrzymają Państwo:
 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 16 godzin wykładowych realizowanych w ciągu 2 dni roboczych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.30 – 16.00
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu
Masz konto - zaloguj się
Przypomnij hasło
Forma uczestnictwa
Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 885 305 645


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119