Miejsce:
online
Kategoria
Podatki
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie (9:00-12:15)
Termin rozpoczęcia:
13.06.2024
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
13.06.2024
Wykładowca:
Tomala Katarzyna

Opłata:
220,00 zł - cena podstawowa
209,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
Zapisz się

Cel

Szkolenie adresowane jest do praktyków księgowych – księgowych biur rachunkowych, głównych księgowych i dyrektorów finansowych.

Szkolenie przeznaczone  jest dla tych, którzy już wybrali estoński CIT, a teraz mierzą się z wyzwaniem jego prawidłowego rozliczenia. Omówimy podstawowe zagadnienie wypłat na rzecz wspólników obejmujących zarówno klasyczną dywidendę z zysku netto, jak i tzw. ukryte zyski.

Wreszcie na przykładach obliczymy zobowiązanie spółki w estońskich CIT i PIT wspólnika od otrzymanej dywidendy.

Program

Wykładowca: Katarzyna Tomala – doradca podatkowy

Program kursu (4 godziny wykładowe):

 1. Zysk netto jako dochód spółki
  • moment powstania dochodu w spółce
  • zaliczkowa wypłata zysku
  • różne modele zadysponowania zyskiem powstanie dochodu — zasilanie kapitałów i pokrywanie strat
  • jak ustalić zysk netto w spółce opodatkowanej estońskim CIT
  • termin płatności i rozliczenia ryczałtu spółki od zysku netto
 2. Ukryte zyski jako dochód spółki
  • jakie wydatki i świadczenia zaliczmy do ukrytych zysków
  • zatrudnianie wspólników i nabywanie usług od podmiotów powiązanych – ryzyka podatkowe
  • samochody służbowe wspólników i osób powiązanych
  • jak ustalić podmioty powiązane na potrzeby estońskiego CIT – powiązania kapitałowe i osobowe
  • analiza przypadków na gruncie objaśnień MF, interpretacji podatkowych i orzecznictwa
  • ustalenie momentu i wysokości dochodu oraz termin płatności ryczałtu
 3. Rozliczenie dochodów wspólnika spółki opodatkowanej ryczałtem, czyli zasady opodatkowania wypłaconego zysku netto po stronie wspólnika
 4. Studium przypadku, czyli przykład obliczenia ryczałtu w spółce i podatku wspólnika z tytułu wypłaty dywidendy; analiza efektywnej stopy opodatkowania; jak ewidencjonować w księgach rachunkowych dane niezbędne do ustalenia dochodu
 5. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu on-line wymaga wcześniejszej opłaty.
Przed szkoleniem otrzymają Państwo:
 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 4 godzin wykładowe i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
  lub
 • Sesja video I 16.30 – 18.00
 • Sesja video II 18.15 – 19.45
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu

Zapisz się

Masz konto - zaloguj się
Przypomnij hasło
Nie masz konta - wypełnij formularz Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Płatność

Konto

Kod rabatowy

Deklaracja uczestnika szkolenia

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 885 305 645


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119