Miejsce:
online / Warszawa
Kategoria
Podatki
Typ:
Szkolenie
Tryb:
stacjonarne / online
Termin rozpoczęcia:
30.08.2024
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
30.08.2024
Wykładowca:
Tomala Katarzyna

Opłata – zajęcia w trybie stacjonarnym:
460,00 zł - cena podstawowa
437,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
Opłata – zajęcia w trybie on-line:
435,00 zł - cena podstawowa
413,25 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
Zapisz się

Cel

Szkolenie adresowane jest do praktyków księgowych – księgowych biur rachunkowych, głównych księgowych i dyrektorów finansowych.

Szkolenie przeznaczone  jest dla tych, którzy już wybrali estoński CIT, a teraz mierzą się z wyzwaniem jego prawidłowego rozliczenia. Zastanawiają się też, czy mogą z niego zrezygnować przed upływem 4 lat i jakie będą tego podatkowe skutki. Interesuje ich również sytuacja spółki, które nie będzie kontynuować ryczałtu po 4 latach jego stosowania. Szkolenie pozwoli uporządkować wiedzę w świetle ostatnich zmian przepisów oraz najnowszego orzecznictwa i interpretacji. Wskażemy też ryzyka podatkowe i niejasności w przepisach oraz możliwość różnej ich interpretacji.

Wreszcie na przykładach obliczymy zobowiązanie spółki i wspólnika oraz przedstawimy zasady i podatkowe skutki wyjścia z estońskiego CIT.

Program

Wykładowca: Katarzyna Tomala – doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Podmioty uprawnione do stosowania ryczałtu – ustalenie, czy podatnik nie stracił prawa do opodatkowania ryczałtem,
 2. Wybór ryczałtu – weryfikacja, czy obowiązki w zakresie wybory ryczałtu wykonano prawidłowo
  • wstępna korekta przychodów i kosztów, czyli CIT-KW
  • obowiązki informacyjne i ewidencyjne w związku z wyborem ryczałtu
 3. Zysk netto jako dochód spółki
  • moment powstania dochodu w spółce
  • zaliczkowa wypłata zysku
  • różne modele zadysponowania zyskiem powstanie dochodu—zasilanie kapitałów i pokrywanie strat
  • jak ustalić zysk netto w spółce
  • termin płatności i rozliczenia ryczałtu spółki od zysku netto
 4. Ukryte zyski jako dochód spółki
  • jakie wydatki i świadczenia zaliczmy do ukrytych zysków
  • zatrudnianie wspólników i nabywanie usług od podmiotów powiązanych – ryzyka podatkowe
  • samochody służbowe wspólników i osób powiązanych
  • jak ustalić podmioty powiązane na potrze
  • analiza przypadków na gruncie objaśnień MF, interpretacji podatkowych i orzecznictwa
  • ustalenie momentu i wysokości dochodu oraz termin płatności ryczałtu
 5. Wydatki nie związane z działalnością gospodarczą
  • przykłady takich wydatków na podstawie objaśnień MF, interpretacji podatkowych i orzecznictwa
  • koszty niepodatkowe w „klasycznym” CIT a wydatki nie związane z działalnością – porównanie i istotna różnic
  • moment i wysokości dochodu oraz termin płatności ryczałtu
 6. Dochód z tytułu zmiany wartości aktywów w związku z działaniami restrukturyzacyjnymi – ogólna charakterystyka
 7. Nieujawnione operacji gospodarcze
  • kiedy powstaje ten rodzaj dochodu
  • wysokość dochodu i termin rozliczenia ryczałtu
 8. Wysokość ryczałtu, czyli zasady określenia właściwej stawki podatku
 9. Zakończenie opodatkowania ryczałtem – jak rozliczyć CIT spółki
  • utrata prawa do opodatkowania ryczałtem i skutki podatkowe – czy potrzebne są korekty?
  • rezygnacja z ryczałtu i skutki podatkowe po stronie spółki i wspólników
  • niewypłacone zyski netto – czy spółka uniknie ich opodatkowania ryczałtem?
 10. Kontynuacja rozliczeń po zakończeniu opodatkowania ryczałtem
 11. Rozliczenie dochodów wspólnika spółki opodatkowanej ryczałtem, czyli zasady opodatkowania wypłaconego zysku netto po stronie wspólnika
 12. Studium przypadku, czyli przykład obliczenia ryczałtu w spółce i opodatkowania wspólnika z tytułu wypłaty dywidendy; analiza efektywnej stopy opodatkowania; jak ewidencjonować w księgach rachunkowych dane niezbędne do ustalenia dochodu.
 13. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie hybrydowe
Udział możliwy w formie stacjonarnej lub on-line.
Wybór formy szkolenia w chwili zapisu.

Szkolenie stacjonarne.
Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w O/O SKwP w Warszawie w godzinach 9:00 – 16:00.

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu on-line wymaga wcześniejszej opłaty.
Przed szkoleniem otrzymają Państwo:
 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.30 – 16.00
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu

Zapisz się

Masz konto - zaloguj się
Przypomnij hasło
Forma uczestnictwa
Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 885 305 645


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119