Miejsce:
online
Kategoria
Kadry/płace
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie (9:00-16:00)
Termin rozpoczęcia:
27.05.2024
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
27.05.2024
Wykładowca:
Cur Joanna

Opłata:
435,00 zł - cena podstawowa
413,25 zł - cena dla członków Stowarzyszenia

Cel

Czas pracy to jeden z najważniejszych, a często również problematycznych elementów stosunku pracy. Przepisy o czasie pracy nie odpowiadają na wszystkie pytania. Stąd pojawia się wiele wątpliwości jak stosować przepisy w praktyce, jak je wdrożyć w swojej organizacji.

Szkolenie ma na celu odpowiedzieć na nurtujące pytania i najbardziej problematyczne kwestie. Skonstruowane jest w taki sposób, że Uczestnicy wspólnie z Wykładowcą rozwiązują szereg zadań, na które nie znajdziemy odpowiedzi wprost w przepisach. Dlatego też podczas szkolenia zostaną zaprezentowane orzeczenia Sądów, stanowiska Ministerstwa Pracy oraz Państwowej Inspekcji Pracy.

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • Pracowników działów kadr i płac, którzy na co dzień rozliczają czas pracy pracowników,
 • Managerów, którzy w praktyce planują czas pracy w swoich zespołach,
 • Wszystkich, którzy chcą zgłębić zaawansowaną wiedzę z tego tematu,

Program

Wykładowca: Joanna Cur – wykładowca z zakresu prawa

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. Problematyczne ogólne kwestie dotyczące czasu pracy:
  • Jaki czas zaliczamy do czasu pracy?
  • Kiedy czas niewykonywania pracy stanowi czas pracy?
  • Jakich okresów nie wlicza się do czasu pracy?
  • Co z czasem pracy w podróży służbowej?
  • Dojazdy do pracy – czy są wliczane do czasu pracy?
  • Czy czas, w którym pracownik poprawia wadliwie wykonaną pracę wlicza się do czasu pracy?
  • Przerwa na karmienie w pracy zdalnej – zasady,
  • Praca zdalna okazjonalna – zasady,
  • Czy u pracodawcy mogą funkcjonować dwie pory nocne,
  • Co z rejestratorami czasu pracy typu RCP? Czy czas pracy wskazany wg RCP zawsze będzie stanowić czas pracy? Czy pojawienie się pracownika przed planowaną godziną rozpoczęcia pracy wlicza się do czasu pracy?
  • Czy pracownik w tym samym dniu może być jednocześnie w pracy oraz na urlopie?
  • Jak rozliczyć czas pracy pracownika, którego miejscem pracy jest określony obszar?
  • Czy czas pracy wskazany w RCP może zastąpić ewidencję czasu pracy?
 1. Normy i wymiar czasu pracy – problematyczne zagadnienia:
  • Co z rozliczeniem czasu pracy pracownika przy łączeniu umowy o pracę z umową cywilno-prawną?
  • Czy pracownik może mieć 2 pracodawców? Najnowsze zmiany w przepisach. Co z jego czasem pracy?
  • Czy podczas pracy zdalnej pracownika obowiązują nadal normy czasu pracy? Czy dla tego typu pracy należy prowadzić ewidencję czasu pracy?
  • Co z wynagrodzeniem pracownika, który pracuje większą ilość godzin w danym miesiącu, a mniejszą w kolejnym/kolejnych w ramach tego samego okresu rozliczeniowego?
 1. Okresy odpoczynku:
  • Co grozi pracodawcy za niezapewnienie pracownikowi okresów odpoczynku?
  • Czy pracodawca ponosi odpowiedzialność nawet jeśli pracownik wyraził zgodę na naruszenie odpoczynku?
  • W jakimś sytuacjach możliwe jest skrócenie okresu odpoczynku tygodniowego?
  • Czy w okresie odpoczynku pracodawca może wyznaczyć pracownikowi dyżur?
  • Czy po rozwiązaniu umowy o pracę były pracownik może domagać się ekwiwalentu pieniężnego za niezapewniony odpoczynek dobowy lub tygodniowy?

 

 1. Równoważny system czasu pracy:
  • Jak sporządzić harmonogram w tym systemie?
  • Jakie przyjąć okresy rozliczeniowe? W jaki sposób dokonać zmiany okresów rozliczeniowych?
  • Czy w pracy zdalnej pracownik może pracować w równoważnym systemie czasu pracy?
  • Omówienie problematycznych kwestii,
  • Równoważny system czasu pracy przy dozorze urządzeń oraz pilnowaniu mienia i ochronie osób.
 1. System przerywanego czasu pracy:
  • Omówienie problematycznych kwestii,
 1. Zadaniowy system czasu pracy:
  • Kiedy można taki system wprowadzić?
  • Czy możliwe są w tym systemie nadgodziny?
  • Problematyczne zagadnienia,
 1. Zmiany w harmonogramach czasu pracy:
  • Kiedy zmiany są możliwe?
  • Czy wewnętrzne przepisy pracodawcy mają wpływ na terminy wprowadzania zmian?
 1. Praca w godzinach nadliczbowych – problematyczne zagadnienia:
  • Polecenie pracodawcy.
  • Czy pracownik może odmówić pracy w godzinach nadliczbowych,
  • Co z pracą w nadgodzinach pracowników niepełnosprawnych,
  • Praca w godzinach nadliczbowych niepełnoetatowców,
  • Jak ustalić, czy wystąpiły godziny średniotygodniowe,
  • Limity pracy w godzinach nadliczbowych, a praca u innego pracodawcy,
  • Szkolenia, a czas pracy,
  • Rekompensata za pracę w godzinach nadliczbowych – problematyczne zagadnienia,
 1. Praca w dni wolne od pracy z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy,
 2. Rekompensata za pracę w sobotę.
 3. Rekompensata za pracę w niedzielę i święta.
 4. Dyżur – zasady pozostawania w gotowości, problematyczne zagadnienia.
 5. Czas pracy kadry zarządzającej:
  • Kto to jest osobą zarządzająca zakładem pracy?
  • Kim jest kierownik wyodrębnionej komórki organizacyjnej?
  • Jak wygląda kwestia odpoczynków dla kadry zarządzającej?
  • Co z rekompensatą za nadgodziny kadry zarządzającej?
 1. Ewidencja czasu pracy:
  • Co wchodzi w skład dokumentacji dotyczącej czasu pracy?
  • Zasady i formy prowadzenia dokumentacji,
  • Okresy przechowywania,

 

 1. Sankcje dla pracodawcy za nieprzestrzeganie przepisów.
 2. Pytania i odpowiedzi, dyskusja.

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu on-line wymaga wcześniejszej opłaty.
Przed szkoleniem otrzymają Państwo:
 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.30 – 16.00
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu
Masz konto - zaloguj się
Przypomnij hasło
Nie masz konta - wypełnij formularz Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Płatność

Konto

Kod rabatowy

Deklaracja uczestnika szkolenia

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 885 305 645


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119