Miejsce:
Warszawa
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie
Terminy

Program

Wykładowca: Elżbieta Młynarska-Wełpa – specjalista w zakresie płac i kadr

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. Nowelizacja ustawy zasiłkowej a przełom roku.
 2. Minimalna podstawa zasiłku w 2022 roku i jej wpływ na wypłatę świadczeń z tytułu choroby na przestrzeni 2022 roku oraz na przełomie roku.
 3. Ustalanie prawa do wypłaty wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy w 2022 r.:
  • wynagrodzenie chorobowe jako koszt pracodawcy,
  • długość wypłaty wynagrodzenia chorobowego w zależności od wieku pracownika – 33 lub 14 dni,
  • wysokość wynagrodzenia chorobowego,
  • kto i kiedy nie ma prawa do wynagrodzenia chorobowego?
 4. Okres zasiłkowy w praktyce – ćwiczenia w ustalaniu okresu wypłaty świadczeń dla pracowników na nowych zasadach:
  • długość okresu zasiłkowego,
  • zasady ustalania długości okresu zasiłkowego,
  • wyczerpanie okresu zasiłkowego.
 5. Zasiłek chorobowy w praktyce:
  • prawo do zasiłku,
  • wysokość zasiłku chorobowego w poszczególnych sytuacjach – w tym nowelizacja dotycząca wysokości zasiłku za czas pobytu w szpitalu.
 6. Świadczenie rehabilitacyjne – w skrócie:
  • kto i kiedy ma prawo do świadczenia rehabilitacyjnego?
  • zasady ubiegania się o przyznanie świadczenia,
  • wysokość świadczenia i zasady dokumentowania wypłaty świadczenia,
  • zasady waloryzacji podstawy wymiaru.
 7. Zasiłek opiekuńczy w praktyce:
  1. opieka nad zdrowym dzieckiem, nad chorym dzieckiem i innym chorym członkiem rodziny,
  2. kto nie ma prawa do zasiłku opiekuńczego?
  3. wysokość zasiłku opiekuńczego.
 8. Zasiłek macierzyński – w skrócie:
  • zasady wypłaty zasiłku macierzyńskiego w ramach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego i urlopu ojcowskiego,
  • zasady obliczania podstawy zasiłku macierzyńskiego i wysokość zasiłku macierzyńskiego w różnych przypadkach.
 9. Najczęściej występujące problemy z uwzględnianiem składników płacowych w podstawie zasiłkowej, a także ustalaniem wymiaru świadczeń chorobowych – przykłady praktyczne.
 10. Sesja odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie stacjonarne.

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w godzinach 9.15 – 16.00.

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119