fbpx

Wyszukiwarka

Techniczne aspekty sporządzenia e-sprawozdania finansowego za 2019 rok – przykłady, interpretacje, przepisy

 • Kategoria: Rachunkowość
 • Tryb: szkolenie
 • Termin rozpoczęcia: 24-04-2020
 • Koniec zapisów: 24-04-2020
 • Wykładowcy: Kostrzewa Marta

Pozostałe terminy

 • Zobacz 15-05-2020: szkolenie

Program

Wykładowca: Marta Kostrzewa - biegły rewident

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. Podstawy prawne sporządzania e-sprawozdania finansowego. Zmiany w roku 2019 i 2020.
 2. Podmioty zobowiązane do sporządzania e-sprawozdania finansowego za 2019. Zmiany od 1 stycznia 2020 r. dotyczące roku obrachunkowego 2019.
 3. Rodzaje sprawozdań finansowych zdefiniowane w strukturach logicznych:
  • sprawozdania jednostkowe wg struktur wynikających z Ustawy o rachunkowości;
  • skonsolidowane sprawozdania finansowe wg struktur wynikających z  rozporządzeń;
  • sprawozdania finansowe pozostałych jednostek wg struktur wynikających z rozporządzeń;
  • nowe struktury logiczne wprowadzone w roku 2019; zmiany w stosunku do roku obrachunkowego 2018;
  • narzędzia bezpłatne i płatne do sporządzania e-sprawozdania finansowego w formacie XML.
 4. Wymogi i obowiązki dotyczące podpisania e-sprawozdania finansowego:
  • obowiązki osób sporządzających i podpisujących sprawozdanie finansowe;
  • obowiązki i odpowiedzialność osoby, której powierzono sporządzanie sprawozdania finansowego za wiarygodność prezentowanych informacji;
  • odpowiedzialność i obowiązki kierownika jednostki i organów nadzorujących (terminowość sporządzenia, upublicznianie sprawozdania finansowego, nadzór nad prowadzącymi księgi rachunkowe, itp.);
  • obowiązki związane ze sprawozdawczością „elektroniczną”;
  • przykład weryfikacji poprawności podpisów;
  • walidacja struktury XML;
  • przykłady podpisanych plików xml;
  • przykład podpisu certyfikowanym podpisem elektronicznym.
 5. Zawartość sprawozdania e-finansowego:
  • elementy sprawozdania finansowego;
  • wybrane interpretacje;
  • przykłady plików xml;
  • przykład wizualizacji pliku xml (dostępne czytniki oraz konwersja do pliku Excel).
 6. Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego z e-podpisem jako element dołączony do rocznego e-sprawozdania finansowego.
 7. Kiedy, komu i jak złożyć e-sprawozdanie finansowe za 2019?
 8. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału Okręgowego w Warszawie w godzinach 9.15 - 16.00.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
440,00
(dla członków Stowarzyszenia – 418,00 zł).

Back to top