fbpx

Wyszukiwarka

Urlopy pracownicze, zagadnienia problemowe

 • Kategoria: Inne
 • Tryb: szkolenie
 • Termin rozpoczęcia: 29-04-2020
 • Koniec zapisów: 29-04-2020
 • Wykładowcy: Pietruk Łukasz

Program

Wykładowca: Łukasz Pietruk - radca prawny

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. Zasady nabywania urlopu:
  • nabywanie prawa do urlopu,
  • rozliczanie urlopu.
 2. Urlop wypoczynkowy:
  • wymiar i zasady w przypadku pracownika na pełen etat oraz niepełnoetatowego,
  • zasady urlopu w przypadku zatrudnienia u innego (kolejnego) pracodawcy w trakcie roku (również w przypadku wykorzystania w nadwyżce),
  • zagadnienia urlopu uzupełniającego,
  • równoległe zatrudnienie,
  • plan urlopowy,
  • wnioski urlopowe, przymusowe udzielenie urlopu,
  • urlop udzielany na żądanie,
  • zmiana terminu urlopu z uwagi na potrzeby pracodawcy,
  • urlop w okresie wypowiedzenia,
  • brak możliwości wykorzystania urlopu.
 3. Wpływ stażu pracy na urlop:
  • liczenie okresów mających znaczenie dla stażu pracy pod kątem urlopu,
  • sumowanie okresów zatrudnienia.
 4. Szczególne zasady związane z urlopem:
  • pracownicy zawodów uprawnieni do urlopów na zasadach szczególnych,
  • urlop pracownika niepełnosprawnego.
 5. Tryb i zasady udzielenia urlopu bezpłatnego.
 6. Urlopy okolicznościowe, zasady udzielania i dokumentowania.
 7. Urlopy związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych:
  • pracownicy uprawnieni do urlopów i zwolnień,
  • czy i kiedy można zawrzeć z pracownikiem umowę lojalnościową.
 8. Urlop macierzyński i rodzicielski:
  • prawo do urlopu macierzyńskiego i jego wymiar,
  • zasady szczegółowe związane z urlopem macierzyńskim i rodzicielskim.
 9. Urlop wychowawczy:
  • prawo do urlopu wychowawczego i jego wymiar,
  • zasady szczegółowe związane z urlopem wychowawczym,
  • ochrona przed wypowiedzeniem w okresie obniżenia etatu.
 10. Urlop ojcowski:
  • wniosek o urlop ojcowski,
  • wymiar urlopu ojcowskiego,
  • podział urlopu ojcowskiego na części.
 11. Zwolnienie na opiekę nad dzieckiem.
 12. Odpowiedzi na pytania uczestników.

Dodatkowe informacje

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału Okręgowego w Warszawie w godzinach 9.15 - 16.00.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
440,00
(dla członków Stowarzyszenia – 418,00 zł).

Back to top