fbpx

Wyszukiwarka

Dostawa nieruchomości i najem - rozliczenie na gruncie VAT, PIT i CIT. Najnowsze interpretacje Dyrektora KIS

Program

Wykładowca: Kacper Sołoniewicz - doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Czy sprzedaż nieruchomości i wynajem mieszkań to działalność gospodarcza?
  • Prywatne transakcje a powtarzalność działań, kiedy sprzedaż nieruchomości i najem uznane zostaną za działalność gospodarczą – najważniejsze orzeczenia sądów administracyjnych!
  • Limit mieszkań jako przesłanka ograniczająca najem prywatny – prawda czy mit?
  • Podział i sprzedaż działek budowlanych a działalność gospodarcza.
  • Definicja podatnika i działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT i PIT.
 2. Dostawa nieruchomości – zwolnienie z VAT:
  • Sprzedaż gruntu niezabudowanego/zabudowanego – zasady zwolnienia Z VAT w świetle najnowszych interpretacji Dyrektora KIS!
  • Pierwsze zasiedlenie – czy sprzedaż nieruchomości po dwóch latach od dnia oddania do używania podlega VAT - przełomowe orzecznictwo TSUE i NSA oraz wyjaśnienia MF – nowa definicja pierwszego zasiedlenia w ustawie o VAT od 1.01.2020 r.
  • Tereny budowlane a VAT – jak ustalić charakter gruntu?
  • Czy sprzedaż drogi wewnętrznej jest opodatkowana VAT?
  • Zorganizowana część przedsiębiorstwa w obrocie nieruchomościami, czyli jak wyłączyć dostawę spod działania ustawy o VAT?
  • Czy sprzedaż lokalu wraz z wyposażeniem korzysta z tej samej stawki VAT?
  • Sprzedaż praw z umowy deweloperskiej (inwestycyjnej) – obowiązki podatkowe i ewidencyjne.
  • Brak prawa do odliczenia VAT przy błędnej kwalifikacji podatkowej transakcji – sposoby na minimalizowanie ryzyka.
 3. Najem i dzierżawa nieruchomości w podatku VAT:
  • Stawki VAT dla poszczególnych rodzajów najmu.
  • Najem lokali mieszkalnych na cele mieszkaniowe – jakie warunki muszą zostać spełnione, aby skorzystać ze zwolnienia?
  • Jak opodatkować najem mieszkania wynajmowanego na potrzeby pracowników najemcy?
  • Najem krótkoterminowy – jakie warunki należy spełnić, aby zastosować stawkę 8% VAT?
  • Zasady wystawiania faktur i rozliczenia podatku?
  • Refakturowanie mediów – jaka jest właściwa stawka podatku?
  • Świadczenia kompleksowe – najem i media - jaką stawkę VAT należy zastosować? Jakie pozycje powinny znaleźć się na fakturze?
  • Kasa fiskalna – zwolnienia wynikające z rozporządzenia na 2020 rok.
  • Czy jednoosobowy przedsiębiorca może wynajmować poza działalnością gospodarczą mieszkanie, które nie jest środkiem trwałym firmy?
 4. Bezumowne korzystanie z nieruchomości:
  • Definicja bezumownego korzystania z nieruchomości.
  • Kiedy bezumowne korzystanie z nieruchomości jest usługą opodatkowaną VAT a kiedy zwolnioną?
  • Jakie kroki prawne musi podjąć właściciel, aby świadczenie nie podlegało VAT?
  • Moment powstania obowiązku podatkowego przy bezumownym korzystaniu.
  • Wystawianie faktur – czy jest konieczne przy bezumownym korzystaniu?
 5. Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przy sprzedaży nieruchomości stanowiącej majątek prywatny albo firmowy:
  • Czy sprzedaż lokalu stanowiącego ŚT firmy zawsze będzie skutkować powstaniem przychodu z działalności gospodarczej?
  • Czy sprzedaż lokalu firmowego po 5 latach od nabycia jest opodatkowana?
  • Kiedy nie można rozliczyć straty powstałej przy sprzedaży nieruchomości?
  • Zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów przy sprzedaży nieruchomości?
 6. Zwolnienie od podatku dochodowego przychodu ze sprzedaży nieruchomości – tzw. ulga mieszkaniowa:
  • Czy można skorzystać z ulgi mieszkaniowej posiadając kilka mieszkań?
  • Zakup mieszkania na wynajem a prawo do ulgi?
  • Wpłata dokonana na podstawie umowy deweloperskiej jako wydatek na „cele mieszkaniowe”.
  • Zasady wyliczania podatku do zapłaty i ujmowania w deklaracji rocznej.
 7. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału Okręgowego w Warszawie w godzinach 9.15 - 16.00.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
450,00
(dla członków Stowarzyszenia – 427,50 zł).

Back to top