Wyszukiwarka

Ochrona danych osobowych od A do Z w dziale kadr i płac

 • Kategoria: Kadry / płace
 • Tryb: szkolenie
 • Termin rozpoczęcia: 18-10-2019
 • Koniec zapisów: 18-10-2019
 • Wykładowcy: Cur Joanna

Program

Wykładowca: Joanna Cur- wykładowca z zakresu prawa

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Podstawowe definicje:
  • dane osobowe,
  • przetwarzanie danych osobowych,
  • administrator danych osobowych,
  • podmiot przetwarzający,
  • Inspektor Ochrony Danych,
  • zgoda i warunki jej wyrażenia,
  • naruszenie ochrony danych osobowych,
  • dane genetyczne,
  • dane biometryczne,
  • dane dotyczące zdrowia,
  • profilowanie.
 2. Zasady przetwarzania danych:
  • zasada legalności,
  • zasada celowości,
  • zasada adekwatności,
  • zasada poprawności merytorycznej,
  • zasada integralności i poufności,
  • zasada retencyjności,
  • zasada rozliczalności,
  • zasada „Privacy by design”,
  • zasada „Privacy by default”.
 3. Ochrona danych osobowych w rekrutacji:
  • Jakich danych można żądać po zmianie przepisów od kandydata na pracownika?
  • Pozyskiwanie informacji o kandydacie z portali społecznościowych (np. Facebook) oraz branżowych (np. LinkedIn).
  • Sprawdzanie referencji (kiedy dopuszczalne).
  • Obowiązek informacyjny.
  • Znaczenie zgody.
  • Okres przetwarzania danych kandydatów.
  • CV bez projektu rekrutacyjnego – jak się zachować?
  • „Czarne listy” kandydatów.
  • Kwestionariusz osobowy dla kandydatów po zmianach.
 4. Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu:
  • Dokumenty niezbędne do zawarcia umowy o pracę.
  • Kwestionariusz osobowy pracownika po zmianach.
  • Obowiązek informacyjny.
  • Akta osobowe pracownika – co powinna zawierać część A, B, C i D akt osobowych?
  • Monitoring w miejscu pracy.
  • Wizerunek pracownika i jego ochrona.
 5. Podstawy przetwarzania danych.
 6. Obowiązki informacyjne:
  • Chwila powstania obowiązku.
  • Wyjątki od obowiązku udzielenia informacji.
 7. Prawa osób, których dane są przetwarzane.
 8. Powierzenie a udostępnienie danych.
 9. Rodzaje odpowiedzialności za naruszenie przepisów RODO:
  • odpowiedzialność administracyjna,
  • odpowiedzialność karna,
  • odpowiedzialność cywilna,
  • odpowiedzialność przedsiębiorcy,
  • odpowiedzialność pracownika.
 10. Obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w dziale HR.
 11. Rejestr kategorii czynności.
 12. Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych:
  • zabezpieczenie danych papierowych,
  • zabezpieczenie danych elektronicznych,
  • obsługa poczty e-mail.
 13. Ocena skutków dla ochrony danych.
 14. Rejestr naruszeń oraz zawiadomienie o naruszeniu.
 15. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału Okręgowego w Warszawie w godzinach 9.15 - 16.00.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
440,00
(dla członków Stowarzyszenia – 418,00 zł).

Back to top