fbpx

Wyszukiwarka

Zasady (polityka) rachunkowości – warsztat od teorii do praktycznego sporządzenia polityki

Program

Wykładowca: Agnieszka Gajewska – biegły rewident

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. Podstawy prawne sporządzania Zasad (polityki) Rachunkowości:
  • obowiązek posiadania polityki rachunkowości;
  • odpowiedzialność za politykę rachunkowości i jej stosowanie;
  • elementy (zakres) polityki rachunkowości.
 2. Polityka rachunkowości jako połączenie teorii i praktyki rachunkowości:
  • rok sprawozdawczy i okres sprawozdawczy;
  • nadrzędne zasady rachunkowości;
  • metody wyceny aktywów i pasywów – praktyczne odniesienie do przykładu;
  • ustalanie wyniku finansowego (wyniku netto i podstawy opodatkowania);
  • polityka rachunkowości to nie tylko zakładowy plan kont;
  • księga główna a księgi pomocnicze;
  • elementy ksiąg rachunkowych i ich zgodność z ustawą o rachunkowości;
  • zasady identyfikowania, klasyfikacji i ewidencji zdarzeń gospodarczych;
  • opis systemu rachunkowości informatycznej.
 3. Polityka rachunkowości a polityka podatkowa – czy może być antidotum na niestabilne prawo podatkowe?
 4. Polityka rachunkowości w praktyce – propozycje zapisów i rozwiązań.
 5. Prace badawczo-rozwojowe, IP Box, dotacje w polityce rachunkowości.
 6. Wymogi polityki rachunkowości w zakresie dokumentowania systemów informatycznych rachunkowości.
 7. Sprawozdanie finansowe w polityce rachunkowości – wg zasad obowiązujących od 2019 roku.
 8. Aktualizacja i zmiana zasad (polityki) rachunkowości – KSR 7.
 9. Polityka rachunkowości jako przedmiot badania biegłego rewidenta.
 10. Polityka rachunkowości podczas kontroli skarbowej i kontroli prowadzonych przez inne instytucje.
 11. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału Okręgowego w Warszawie w godzinach 9.15 - 16.00.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
440,00
(dla członków Stowarzyszenia – 418,00 zł).

Back to top