Wyszukiwarka

Ochrona danych osobowych w dziale kadr i płac - nowe zasady przetwarzania danych kandydatów i pracowników

 • Kategoria: Kadry / płace
 • Tryb: szkolenie
 • Termin rozpoczęcia: 20-09-2019
 • Koniec zapisów: 20-09-2019
 • Wykładowcy: Cur Joanna

Pozostałe terminy

 • Zobacz 15-11-2019: szkolenie

Program

Wykładowca: Joanna Cur- wykładowca z zakresu prawa

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Poszukiwanie pracownika/rekrutacja:
  • Ogłoszenie o pracę – jak je prawidłowo przygotować?
  • Jakich danych można żądać po zmianie przepisów od kandydata na pracownika?
  • Znaczenie zgody – przygotowanie klauzul rekrutacyjnych (case study).
  • Pozyskiwanie informacji o kandydacie z portali społecznościowych (np. Facebook) oraz branżowych (np. LinkedIn) – ustalenie dopuszczalności takich metod.
  • Dokumenty w rekrutacji: CV oraz list motywacyjny.
  • Sprawdzanie referencji (kiedy dopuszczalne).
  • Obowiązek informacyjny – treść obowiązku wobec kandydatów (case study).
  • Okres przetwarzania danych kandydatów.
  • CV bez projektu rekrutacyjnego – jak się zachować?
  • „Czarne listy” kandydatów.
  • Korzystanie z agencji pośrednictwa zatrudnienia (jak skonstruować umowę z pośrednikiem).
  • Kwestionariusz osobowy dla kandydatów po zmianach.
 2. Okres zatrudnienia:
  • Dokumenty niezbędne do zawarcia umowy o pracę.
  • Kwestionariusz osobowy pracownika po zmianach.
  • Obowiązek informacyjny – treść obowiązku wobec pracowników (case study).
  • Akta osobowe pracownika – co powinna zawierać część A, B, C i D akt osobowych.
  • Dokumentacja dotycząca czasu pracy (listy obecności, harmonogramy pracy).
  • Dokumentacja urlopowa – zasady prowadzenia.
  • Dostęp do danych osobowych przez poszczególnych pracowników organizacji.
  • Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby medycyny pracy.
  • Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
  • Przetwarzanie danych osobowych w związku z uczestnictwem pracownika w szkoleniach.
  • Przetwarzanie danych osobowych pracowników w relacji pracodawcy z organizacją związkową.
  • Przetwarzanie danych osobowych w związku z dodatkowymi świadczeniami pracowniczymi oferowanymi przez pracodawcę.
  • Przekazywanie informacji pomiędzy grupą przedsiębiorstw.
  • Monitorowanie pracownika w miejscu pracy.
  • Wizerunek pracownika i jego ochrona.
 3. Świadectwo pracy:
  • • Nowe zasady sporządzania w świetle planowanej nowelizacji prawa.
 4. Inne pozakodeksowe formy zatrudnienia:
  • Zakres dokumentacji tworzonej dla osób na umowach cywilnoprawnych.
  • Zakres danych pozyskiwanych od takich osób.
  • Okresy przechowywania dokumentacji.
 5. Dokumentacja pracownicza – nowe zasady prowadzenia:
  • Elektronizacja akt osobowych.
  • W jaki sposób przeprowadzić przejście z prowadzenia dokumentacji papierowej na elektroniczną?
  • Obowiązki pracodawcy w związku ze zmianą sposobu przechowywania dokumentacji pracowniczej.
  • Obowiązki pracodawcy w związku z nowymi okresami przechowywania dokumentacji pracowniczej.
  • Kary za naruszenie przepisów dotyczących dokumentacji pracowniczej.
 6. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału Okręgowego w Warszawie w godzinach 9.15 - 16.00.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
440,00
(dla członków Stowarzyszenia – 418,00 zł).

Back to top