fbpx

Wyszukiwarka

Pracownicze Plany Kapitałowe - procedury obowiązujące pracodawców

 • Kategoria: Kadry / płace
 • Tryb: szkolenie
 • Termin rozpoczęcia: 15-04-2020
 • Koniec zapisów: 15-04-2020
 • Wykładowcy: Pietruk Łukasz

Program

Wykładowca: Łukasz Pietruk - radca prawny

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. Podstawy Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK), akty prawne, miejsce w systemie prawnym.
 2. Relacja pomiędzy PPK a Kodeksem Pracy i ustawami dot. ubezpieczeń społecznych.
 3. Podmioty objęte regulacjami, terminy wdrożeń do systemu PPK.
 4. Zakres obowiązujący podmioty podlegające pod ustawę.
 5. Obowiązki nałożone na pracodawcę, na co należy zwrócić szczególną uwagę?
 6. Z czym należy się liczyć przy obsłudze PPK, koszty zarządzania systemem u pracodawcy.
 7. Charakterystyka systemu PPK, podział środków na część dłużną i udziałową. Jakie informacje powinien posiadać pracodawca?
 8. Nowe pojęcia w systemie, nowe podejście do wynagrodzenia, wypłaty, wypłaty transferowej, zwrotów środków.
 9. Zagadnienia prawa cywilnego związane z umowami obecnymi w systemie PPK, rodzaje umów, strony, wymogi formalne.
 10. Umowa o zarządzanie PPK – zakres, na co zwrócić uwagę, kwestie problemowe
 11. Umowa o prowadzenie PPK – zakres, na co zwrócić uwagę, kwestie problemowe
 12. Obowiązki informacyjne – które leżą po stronie pracodawcy a które po stronie instytucji finansowej?
 13. Zasady dotyczące wpłat dokonywanych do systemu PPK – podmiot finansujący, wysokości i  terminy. Zasady rozliczania wpłat.
 14. Deklaracja uczestnika PPK w zakresie rezygnacji – omówienie na podstawie dokumentu.
 15. Udział środków publicznych, wpłata powitalna, dopłaty roczne.
 16. Z czym musi się liczyć pracodawca względem podmiotów publicznych w zakresie sprawowanego przez nie nadzoru?
 17. Nowe pojęcie: „Wyznaczona instytucja finansowa”.
 18. Ewidencja Pracowniczych Planów Kapitałowych – jakie informacje tam odnajdujemy?
 19. Zagadnienia szczególne: rozwód, unieważnienia małżeństwa, śmierć uczestnika PPK.
 20. Zasady wypłaty zgromadzonych środków.
 21. Ograniczenia związane z rozporządzaniem środkami zgromadzonymi w PPK, w szczególności regulacje dotyczące wypłaty, wypłaty transferowej i zwrotu środków.
 22. Sankcje karne.
 23. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału Okręgowego w Warszawie w godzinach 9.15 - 16.00.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
440,00
(dla członków Stowarzyszenia – 418,00 zł).

Back to top