fbpx

Wyszukiwarka

Zmiany w podatkach dochodowych na 2020 rok. Dokumentacja cen transferowych. Aktualne orzecznictwo Dyrektora KIS i sądów w zakresie podatku PIT i CIT

Program

Wykładowca: Kacper Sołoniewicz - doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. Planowane zmiany - PIT, CIT, kasy rejestrujące na 2020 rok:
  • Biała lista podatników - wyłączenia z kosztów podatkowych przelewów na niezgłoszony przez kontrahenta rachunek bankowy.
  • Zerowy PIT dla młodych.
  • 17% PIT, czyli nowy próg podatkowy.
  • Ulga na złe długi w podatkach PIT i CIT.
  • Podwyższenie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników, członków zarządu.
  • Indywidualny rachunek podatkowy.
  • NIP na paragonie i sankcje za naruszenie przepisów.
  • Kasy on-line od 2020 roku.
 2. Dokumentacja cen transferowych:
  • Zasady sporządzania dokumentacji CT od 1.01.2019 roku.
  • Zasady zwolnień z obowiązku sporządzania dokumentacji CT od 2019 roku.
  • Jak ustalić limit transakcji po przekroczeniu którego powstaje obowiązek sporządzenia dokumentacji CT?
  • Kto jest zobowiązany do przygotowania dokumentacji CT spółka czy wspólnicy?
  • Kiedy samo zawarcie umowy spółki powoduje obowiązek sporządzenia dokumentacji CT?
  • Dokumentacja za 2018 rok - jakie zasady stosować - stare czy nowe?
  • Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji CT za 2018 rok - co powinno zawierać?
 3. Samochody osobowe w kosztach firmy:
  • Amortyzacja, paliwo, ubezpieczenie.
  • Raty leasingu za korzystanie z samochodu.
  • Samochód wykorzystywany wyłącznie do celów służbowych a użytek mieszany.
  • Korzystanie z samochodów przez pracowników.
  • Przychód po stronie pracownika, zleceniobiorcy i członka zarządu w związku z korzystaniem z samochodu służbowego.
  • Wycofanie samochodu z działalności gospodarczej - skutki podatkowe PIT i VAT.
 4. Świadczenia na rzecz pracowników w świetle najnowszego orzecznictwa:
  • Nieodpłatne świadczenie jako przychód pracownika - kwalifikacja w podatku dochodowym.
  • Samochody służbowe wykorzystywane przez pracowników.
  • Dowóz pracowników, ubezpieczenie, pakiety medyczne i sportowe.
  • Ubrania służbowe, programy rabatowe dla pracowników.
 5. Imprezy firmowe w kosztach podatkowych:
  • Jak udokumentować wydatki na imprezę firmową, aby mogły stanowić koszt podatkowy?
  • Impreza z udziałem pracowników a impreza dla kontrahentów.
  • Koszt posiłków i napojów, w tym alkoholowych.
  • Koszty oprawy muzycznej - DJ, Zespół.
  • Impreza jubileuszowa w związku z odejściem pracownika na emeryturę.
  • Impreza firmowa z udziałem osób towarzyszących.
 6. Wyjazdy szkoleniowe i integracyjne w kosztach firmy:
  • Warunki uznania wyjazdu dla pracowników za koszt podatkowy.
  • Zagraniczny wyjazd szkoleniowo-integracyjny w kosztach firmy.
 7. Kolacja z kontrahentem w kosztach podatkowych:
  • Czy wydatki na posiłek z kontrahentem można zaliczyć do kosztów podatkowych?
  • Czy wydatek na alkohol podawany do posiłku można zaliczyć do kosztów firmowych?
  • Jak prawidłowo udokumentować koszty posiłków z kontrahentami?
 8. Reklama czy reprezentacja:
  • Prezenty dla pracowników, kontrahentów i pracowników kontrahentów w kosztach firmy.
  • Nagrody w konkursach - koszt podatkowy organizatora i przychód uczestnika.
  • Koszty udziału pracowników w imprezie sportowej w kosztach podatkowych.
 9. Konkursy, loterie i sprzedaż promocyjna:
  • Zasady opodatkowania nagród w konkursach i możliwe zwolnienia od podatku.
  • Sprzedaż promocyjna - definicja, zasady opodatkowania i zwolnień od podatku.
  • Loteria - zasady opodatkowania oraz wymogi formalne organizacji loterii. Sankcje za brak zgłoszenia planowanej loterii.
 10. Wydatki powyżej 15 tys. zł opłacone gotówką a koszty podatkowe - korekta stanowiska Ministerstwa Finansów!
  • Pojęcie „transakcji” w świetle najnowszych wyjaśnień Dyrektora KIS.
  • Mieszany sposób płatności - gotówka plus przelew/karta płatnicza.
  • Płatności ratalne.
  • Potrącenie i potrącenie częściowe.
  • Zaliczki.
  • Umowy na czas określony i nieokreślony.
  • Umowa o stałej współpracy.
 11. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału Okręgowego w Warszawie w godzinach 9.15 - 16.00.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
450,00
(dla członków Stowarzyszenia – 427,50 zł).

Back to top