fbpx

Wyszukiwarka

VAT w 2020 roku - aktualne problemy

 • Kategoria: Podatki
 • Tryb: szkolenie
 • Termin rozpoczęcia: 27-05-2020
 • Koniec zapisów: 27-05-2020
 • Wykładowcy: Tomala Grzegorz

Program

Wykładowca: Grzegorz Tomala - doradca podatkowy

Program kursu
(8 godzin wykładowych):
 1. Praktyczne zagadnienia dotyczące MPP (Split Payment):
  • zbiorcze płatności w ramach Split Payment,
  • zapłata zaliczki w Split Payment,
  • jak korekty faktur wpływają na stosowanie Split Payment?
  • Potrącenia a MPP.
 2. Nowa matryca stawek podatkowych:
  • stosowanie kodów CN i PKWiU z 2015 r. dla podatku VAT,
  • wiążąca informacja o stawkach podatkowych,
  • zmiany stawek podatkowych na niektóre towary i usługi,
  • nowa regulacja w zakresie obniżonej stawki podatku dla usług gastronomicznych,
  • usługi konserwacji w budownictwie mieszkaniowym,
  • zmiana stawki dla usług instalacji paneli fotowoltaicznych w budownictwie mieszkaniowym.
 3. Dokumentacja WDT i inne zmiany wynikające z przepisów wewnątrzwspólnotowych:
  • nowe zasady dokumentacji wywozu towaru w celu stosowania stawki 0% przy WDT,
  • warunki formalne, które należy spełnić dla zastosowania stawki 0% przy WDT,
  • złożenie prawidłowej informacji podsumowującej jako warunek do stosowania stawki 0% dla WDT,
  • transakcje łańcuchowe - nowe sposoby ustalania miejsca dostawy,
  • procedura magazynu „call-off stock”.
 4. Zmiany dotyczące zasad prowadzenia rejestru VAT oraz składania deklaracji podatkowych:
  • likwidacja deklaracji,
  • nowe zasady prowadzenia rejestru VAT,
  • dane, które należy prezentować w rejestrze sprzedaży,
  • dane, które należy prezentować w rejestrze zakupów,
  • zasady wprowadzania do rejestru faktur sprzedaży wystawianych do paragonów,
  • nowy zakres JPK_VAT.
 5. NIP na paragonie - kiedy jest konieczny w celu wystawienia faktury?
 6. Kasy fiskalne:
  • Terminy wprowadzenia kas online,
  • Ulga przy obowiązkowej wymianie kas online,
  • Nowe regulacje dotyczące paragonów elektronicznych.
 7. Zmiany od 1 kwietnia 2020 r.:
  • nowy termin na złożenie zawiadomienia o zapłacie na rachunek bankowy spoza białej listy (ZAW-NR),
  • zapłata w MPP a uwolnienie się od konsekwencji zapłaty na rachunek bankowy spoza białej listy,
  • rodzaje rachunków bankowych, na które nie wymaga się złożenia zawiadomienia ZAW-NR.
 8. Zmiany dotyczące importu towarów.
 9. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału Okręgowego w Warszawie w godzinach 9.15 - 16.00.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
460,00
(dla członków Stowarzyszenia – 437,00 zł).

Back to top