Wyszukiwarka

Podatek VAT 2019/2020 – praktyczne zagadnienia wynikające ze zmienionych przepisów

Pozostałe terminy

Program

Wykładowca: Aneta Lech (Pożarowska) - doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Rewolucja w dokumentowaniu sprzedaży detalicznej
  • Kasy online raportujące sprzedaż w xml czyli JPK_Paragon
  • Rodzaje kas fiskalnych stosowanych przez podatników:
   • kasy „dwurolkowe”
   • kasy z elektroniczną kopią paragonu
   • kasy online
   • kasy „wirtualne” w postaci oprogramowania
  • Dopuszczalność stosowania „starych kas fiskalnych”
  • Terminy wdrożenia kas online w branżach „wrażliwych”
  • Nowe obowiązki i nowe zasady ewidencjonowania sprzedaży detalicznej przy użyciu wszystkich typów kas fiskalnych
  • Ulga przy nabyciu wyłącznie kas online – zasady rozliczania i obowiązek zwrotu ulgi
  • Nowe sankcje za brak obowiązkowych przeglądów technicznych
  • Sprzedaż udokumentowana paragonem fiskalnym a żądanie wystawienia faktury VAT
  • Konsekwencje prawne wystawiania faktury VAT do paragonu nie zawierającego NIP-u nabywcy
   • kary dla wystawcy
   • kary dla nabywcy
  • Ustawa z 4 lipca 2019 o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
  • Nowa definicja pierwszego zasiedlenia
  • Wyłączenia z możliwości korzystania ze zwolnień podmiotowych dla małych firm – zmiana w art. 113 ustawy o VAT
  • Zmiany związane z rejestracją podatników VAT
  • Zmiany w dokumentowaniu czynności wykonywanych przez rolników ryczałtowych
  • Obniżenie wysokości sankcji VAT z 20% do 15%
  • Zmiany w przepisach Ordynacji podatkowej – wprowadzenie indywidualnych rachunków podatkowych
 2. Biała lista podatników VAT jako narzędzie należytej staranności podatnika – ustawa z 12 kwietnia 2019r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
  • Jakie informacje znajdą się w nowym rejestrze podatników VAT i czemu mają one służyć
  • Rachunki bankowe w rejestrze podatników czemu maja służyć i jakie będą konsekwencje braku ich ujawnienia
  • Co z rachunkami zagranicznych podatników rozliczających podatek VAT w Polsce
  • Co z rachunkami wirtualnymi
  • Transakcje pomiędzy przedsiębiorcami – kiedy obowiązkowa zapłata na ujawniony rachunek bankowy
  • Co to jest jednorazowa transakcja i jaki będzie miała wpływ na rozliczenia podatkowe
  • Sankcje i kary za brak rachunków bankowych
  • Sankcje i kary za zapłatę na nieujawniony rachunek bankowy
   • solidarna odpowiedzialność w VAT
   • brak kosztów w PIT/CIT
  • Jak uniknąć negatywnych konsekwencji w związku z brakiem rachunku bankowego w rejestrze podatników
  • Jak przygotować się do nowych obowiązków
 3. Obowiązkowy split paymant i solidarna odpowiedzialność podatkowa za rozliczenia VAT – ustawa z 19 lipca 2019r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
  • Od kiedy i na jakich zasadach będzie obowiązywał obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności
  • Co dalej z odwrotnym obciążeniem – przepisy przejściowe
  • Nowy załącznik 15 dla transakcji objętych obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności
  • Co nowego na fakturze VAT – elementy obowiązkowe
  • Sankcje i kary za nieprzestrzeganie obowiązkowej podzielonej płatności
  • Zmiany w funkcjonowaniu mechanizmu podzielonej płatności dla wszystkich podatników i wszystkich transakcji
  • Odpowiedzialność solidarna po nowelizacji od 1 złotówki
  • Jak uniknąć negatywnych konsekwencji związanych z nowymi przepisami
  • Jak przygotować się do zmian
 4. Zmiany dotyczące możliwości korzystania z kwartalnych rozliczeń VAT
  • Wyłączenia możliwości rozliczeń kwartalnych ze względu na nowy wykaz towarów i usług „wrażliwych” – nowy załącznik Nr 15 do ustawy o VAT
  • Przepisy przejściowe
 5. Matryca stawek VAT i terminy wejścia w życie nowych regulacji - ustawa z 19 lipca 2019r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
  • Nowe zasady klasyfikacji towarów i usług dla celów VAT (kody CN i PKWiU z 2015r)
  • Nowe załączniki zwierające listę towarów i usług opodatkowanych stawkami 5% i 8% VAT
  • Zmiany w zakresie stawek VAT na książki i czasopisma – 1 listopad 2019
  • Zmiany w zakresie pozostałych stawek VAT – 1 kwiecień 2020
  • Zmiany dotyczące stosowania VAT w rolnictwie
  • Wiążąca Informacja Stawkowa – co to jest i jaką będzie pełnić rolę przy ustalaniu stawek VAT
 6. JPK_VAT w nowej odsłonie – ustawa z 4 lipca 2019r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
  • Rola JPK w kontroli podatników
  • Likwidacja deklaracji VAT i zasady sporządzania i przesyłania nowych plików ewidencyjno-rozliczeniowych JPK_V7M i JPK_V7K
  • Nowe wymogi ewidencyjne VAT
   • raportowanie kodu transakcji
   • raportowanie kodu dokumentu
   • zmiany w terminach raportowania transakcji udokumentowanych za pomocą kas fiskalnych, do których wystawiono faktury VAT
  • Terminy wdrożenia nowego JPK_VAT
   • 1 kwiecień 2020r. przez dużych podatników
   • 1 lipiec 2020r. przez pozostałych podatników
  • Kary i sankcje za błędy w JPK
   • kara administracyjna 500zł
   • kary grzywny z kks
 7. Pytania i problemy uczestników szkolenia
Uwaga program szkolenia może ulec zmianie w zależności od bieżących prac legislacyjnych

Dodatkowe informacje

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału Okręgowego w Warszawie w godzinach 9.15 - 16.00.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
480,00
(dla członków Stowarzyszenia – 456,00 zł).

Back to top