Wyszukiwarka

Krajowy Standard Rachunkowości Nr 13 „Koszt wytworzenia jak podstawa wyceny produktów” – cel i zakres nowego standardu

Program

Wykładowca: Małgorzata Trentowska – biegły rewident

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. Ogólne zasady wyceny produktów.
 2. Dobór obiektów kosztów na potrzeby ustalania kosztu wytworzenia produktów.
 3. Zakres kosztu wytworzenia produktów i jego elementy.
 4. Zmienne i stałe pośrednie koszty produkcji.
 5. Rozliczanie i przypisanie kosztów pośrednich produkcji do produktów.
 6. Zdolności produkcyjne i wpływ ich wykorzystania na wycenę produktów.
 7. Ustalanie kosztu wytworzenia produktów przy uwzględnieniu niewykorzystanych zdolności produkcyjnych.
 8. Uproszczenia przy ustalaniu kosztu wytworzenia zapasu produktów.
 9. Przykłady ewidencji i rozliczania kosztów w księgach rachunkowych przedsiębiorstwa na potrzeby ustalania kosztów wytworzenia produktów.
 10. Przykłady ewidencji i rozliczania kosztów w księgach rachunkowych przedsiębiorstwa w przypadku stosowania uproszczeń przy wycenie zapasu produktów.
 11. Prezentacja i ujawnianie w sprawozdaniu finansowym informacji o kosztach wytworzenia produktów i kosztach niewykorzystanych zdolności produkcyjnych.
 12. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału Okręgowego w Warszawie w godzinach 9.15 - 16.00.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
440,00
(dla członków Stowarzyszenia – 418,00 zł).

Back to top