Wyszukiwarka

Koszty firmowe PIT i CIT. Amortyzacja. Korekta VAT przy zmianie przeznaczenia. Podsumowanie najnowszych interpretacji Dyrektora KIS wydanych w 2019 roku

Program

Wykładowca – Kacper Sołoniewicz – doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Samochody osobowe w kosztach firmy.
  1. Amortyzacja, paliwo, ubezpieczenie.
  2. Raty leasingu za korzystanie z samochodu.
  3. Samochód wykorzystywany wyłącznie do celów służbowych a użytek mieszany.
  4. Korzystanie z samochodów przez pracowników.
  5. Przychód po stronie pracownika, zleceniobiorcy i członka zarządu w związku z korzystaniem z samochodu służbowego.
  6. Wycofanie samochodu z działalności gospodarczej – skutki podatkowe PIT i VAT.
 2. Świadczenia na rzecz pracowników w świetle najnowszego orzecznictwa.
  1. Nieodpłatne świadczenie jako przychód pracownika – kwalifikacja w podatku dochodowym.
  2. Samochody służbowe wykorzystywane przez pracowników.
  3. Dowóz pracowników, ubezpieczenie oraz wyjazdy służbowe.
  4. Ubrania służbowe, programy rabatowe dla pracowników.
 3. Imprezy firmowe w kosztach podatkowych.
  1. Jak udokumentować wydatki na imprezę firmową, aby mogły stanowić koszt podatkowy?
  2. Impreza z udziałem pracowników a impreza dla kontrahentów.
  3. Koszt posiłków i napojów, w tym alkoholowych.
  4. Koszty oprawy muzycznej – DJ, zespół.
  5. Impreza jubileuszowa w związku z odejściem pracownika na emeryturę.
  6. Impreza firmowa z udziałem osób towarzyszących.
 4. Wyjazdy szkoleniowe i integracyjne w kosztach firmy.
  1. Warunki uznania wyjazdu dla pracowników za koszt podatkowy.
  2. Zagraniczny wyjazd szkoleniowo-integracyjny w kosztach firmy.
 5. Kolacja z kontrahentem w kosztach podatkowych.
  1. Czy wydatki na posiłek z kontrahentem można zaliczyć do kosztów podatkowych?
  2. Czy wydatek na alkohol podawany do posiłku można zaliczyć do kosztów firmowych?
  3. Jak prawidłowo udokumentować koszty posiłków z kontrahentami?
 6. Reklama czy reprezentacja?
  1. Prezenty dla pracowników, kontrahentów i pracowników kontrahentów w kosztach firmy.
  2. Nagrody w konkursach – koszt podatkowy organizatora i przychód uczestnika.
  3. Koszty udziału pracowników w imprezie sportowej w kosztach podatkowych.
  4. Rabat pośredni – jak rozliczyć rabat udzielany przez producenta ostatecznemu nabywcy.
  5. Koszt udziału w targach branżowych w kosztach firmowych.
 7. Wydatki powyżej 15 tys. zł opłacane gotówką a koszty podatkowe – korekta stanowiska Ministerstwa Finansów!
  1. Pojęcie „transakcji” w świetle najnowszych wyjaśnień Dyrektora KIS.
  2. Mieszany sposób płatności – gotówka plus przelew/karta płatnicza.
  3. Płatności ratalne.
  4. Potrącenie i potrącenie częściowe.
  5. Zaliczki.
  6. Umowy na czas określony i nieokreślony.
  7. Umowa o stałej współpracy.
 8. Inwestycje w obcych środkach trwałych.
  1. Zasady rozliczenia inwestycji w obcych środkach.
  2. Pojęcie „obcego środka trwałego” w świetle najnowszych wyjaśnień Dyrektora KIS.
  3. Adaptacja lokalu w stanie surowym przez najemcę – inwestycja w obcym środku trwałym czy budowa budynku na cudzym gruncie? Najnowsze interpretacje Dyrektora KIS!
  4. Stawka amortyzacyjna właściwa dla rozliczenia nakładów na obcy środek trwały.
  5. Rozliczenie nakładów poniesionych przez najemcę po rozwiązaniu umowy najmu – skutki w podatku VAT oraz w podatkach dochodowych.
 9. Korekta VAT przy zmianie przeznaczenia/zmianie statusu podatnika VAT.
  • Środki trwałe:
   • Korekta wieloletnia przy zmianie przeznaczenia środka trwałego.
   • Zasady korekty VAT odliczonego od nakładów ulepszeniowych i remontowych.
   • Sprzedaż nieruchomości ze stawką zwolnioną (np. pierwsze zasiedlenie) a moment korekty.
  • Towary handlowe, surowce, materiały:
   • Okres korekty.
   • Zasady i moment korekty.
  • Inwestycje w obcych środkach trwałych a korekta VAT:
   • Czy po rozwiązaniu umowy najmu korekta VAT odliczonego od nakładów na przedmiot najmu jest obowiązkowa?
   • Okres korekty VAT naliczonego.
   • Czy sprzedaż nakładów za 1 zł pozwoli uniknąć korekty?
 10. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału Okręgowego w Warszawie w godzinach 9.15 - 16.00.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
450,00
(dla członków Stowarzyszenia – 427,50 zł).

Back to top