fbpx

Wyszukiwarka

Kurs dla samodzielnych księgowych (bilansistów) - specjalistów ds. rachunkowości

 • Kategoria: KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO ZAWODÓW KSIĘGOWYCH
 • Tryb: wtorki i czwartki w godzinach 17:00 - 20:15
 • Termin rozpoczęcia: 18-02-2021
 • Termin zakończenia: 05-11-2021
 • Koniec zapisów: 18-02-2021
 • Wykładowcy: Cicha Agnieszka

Pozostałe terminy

 • Zobacz 04-02-2021: wtorki i czwartki w godzinach 9:00 - 16:00
 • Zobacz 27-02-2021: soboty i niedziele w godzinach 9:00 - 16:00 (2 weekendy w miesiącu)
 • Zobacz 20-03-2021: soboty i niedziele w godzinach 9:00 - 16:00 (2 weekendy w miesiącu)
 • Zobacz 17-04-2021: soboty i niedziele w godzinach 9:00 - 16:00 (2 weekendy w miesiącu)
 • Zobacz 24-04-2021: soboty w godzinach 9.00 - 16.00 (trzy soboty w miesiącu)
 • Zobacz 20-05-2021: wtorki i czwartki w godzinach 17:00 - 20:15
 • Zobacz 28-05-2021: piątki i niedziele piątek od 17:00, niedziela od 9:00 dwa razy w miesiącu
 • Zobacz 29-05-2021: soboty i niedziele w godzinach 9:00 - 16:00 (2 weekendy w miesiącu)

Cel

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu: specjalista ds. rachunkowości (kod zawodu 241103), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 227).
Uczestnikami kursu powinny być osoby zamierzające zdobyć wiadomości niezbędne do wykonywania zawodu specjalisty ds. rachunkowości, które są absolwentami szkół średnich lub wyższych o profilu ekonomicznym lub innym, posiadające wiedzę z zakresu podstaw rachunkowości.

Program

Tematyka kursu obejmuje:
 • rachunkowość - ujęcie praktyczne,
 • wybrane zagadnienia z prawa podatkowego,
 • wybrane zagadnienia z prawa cywilnego i prawa pracy.

Program kursu obejmuje 200 godzin dydaktycznych
w tym 4 godziny egzaminu wewnętrznego.
Ramowy program kursu uzyskał rekomendację Rady Pracodawców SKwP.
Wykładowcami wiodącymi na kursie w zależności od grupy będą:
 • Pani Agnieszka Cicha - wykładowca rachunkowości,
 • Pani Marta Czupryńska-Kociszewska - wykładowca rachunkowości,
 • Pani Małgorzata Czupryńska - biegły rewident, wykładowca rachunkowości,
 • Pani Joanna Dębska - doradca podatkowy, wykładowca rachunkowości,
 • Pani Magdalena Gierojć-Juraha - biegły rewident, wykładowca rachunkowości,
 • Pani Irena Krupińska - wykładowca rachunkowości,
 • Pani Małgorzata Łyżwa - biegły rewident, wykładowca rachunkowości,
 • Pani Henryka Makowska - biegły rewident, wykładowca rachunkowości,
 • Pani Angelika Marciniak - wykładowca rachunkowości,
 • Pani Agata Matyjasek - wykładowca rachunkowości,
 • Pani Beata Molenda-Zaleska - wykładowca rachunkowości,
 • Pani Dorota Nieborek - wykładowca rachunkowości,
 • Pani Maria Rasińska - wykładowca rachunkowości,
 • Pani Katarzyna Zasiewska - wykładowca rachunkowości.

Dodatkowe informacje

W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.


Uczestnicy kursu mogą uzyskać certyfikat specjalisty ds. rachunkowości z potwierdzeniem posiadania kwalifikacji zawodowych wydawany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).


Koszt uczestnictwa (rok szkolny 2020/2021) wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi: 4 330,00 zł, w tym wpisowe: 250,00.
(dla członków Stowarzyszenia – 3 897,00 zł, dla osób kontynuujących naukę – 4 113,50 zł).


W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany formy realizacji zajęć, o której mowa w § 8 ust. 1 statutu placówki kształcenia ustawicznego, bez uzyskania zgody uczestników. Dotyczy to w szczególności wprowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.


Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
4330,00
(dla członków Stowarzyszenia – 3897,00 zł, dla osób kontynuujących naukę – 4113,50 zł).

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach:

4 raty

 • rata 1: 1100,00 zł
 • rata 2: 1100,00 zł
 • rata 3: 1100,00 zł
 • rata 4: 1030,00 zł

Back to top