fbpx

Wyszukiwarka

Kurs dla samodzielnych księgowych (bilansistów) - specjalistów ds. rachunkowości

 • Kategoria: KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO ZAWODÓW KSIĘGOWYCH
 • Tryb: soboty w godzinach 9.00 - 16.00 (trzy soboty w miesiącu)
 • Termin rozpoczęcia: 19-09-2020
 • Termin zakończenia: 19-06-2021
 • Koniec zapisów: 19-09-2020
 • Wykładowcy: Cicha Agnieszka

Pozostałe terminy

 • Zobacz 15-09-2020: wtorki i czwartki w godzinach 17:00 - 20:15
 • Zobacz 14-10-2020: poniedziałki i środy w godzinach 17:00 - 20:15
 • Zobacz 17-10-2020: soboty i niedziele w godzinach 9:00 - 16:00 (2 weekendy w miesiącu)
 • Zobacz 24-10-2020: soboty i niedziele w godzinach 9:00 - 16:00 (2 weekendy w miesiącu)
 • Zobacz 14-11-2020: soboty w godzinach 9.00 - 16.00 (trzy soboty w miesiącu)
 • Zobacz 28-11-2020: soboty i niedziele w godzinach 9:00 - 16:00 (2 weekendy w miesiącu)
 • Zobacz 11-12-2020: piątki i niedziele piątek (17:00 - 20:15), niedziela (9:00 - 16:00) dwa razy w miesiącu
 • Zobacz 15-12-2020: wtorki i czwartki w godzinach 9:00 - 16:00
 • Zobacz 15-12-2020: wtorki i czwartki w godzinach 17:00 - 20:15
 • Zobacz 19-12-2020: soboty i niedziele w godzinach 9:00 - 16:00 (2 weekendy w miesiącu)

Cel

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu: specjalista ds. rachunkowości (kod zawodu 241103), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145.
Uczestnikami kursu powinny być osoby zamierzające zdobyć wiadomości niezbędne do wykonywania zawodu specjalisty ds. rachunkowości, które są absolwentami szkół średnich lub wyższych o profilu ekonomicznym lub innym, posiadające wiedzę z zakresu podstaw rachunkowości.

Program

Tematyka kursu obejmuje:
 • rachunkowość finansową, rachunek kosztów i wyników oraz sprawozdawczość finansową,
 • wybrane zagadnienia z prawa podatkowego,
 • wybrane zagadnienia z prawa cywilnego i prawa pracy.

Program kursu obejmuje 200 godzin dydaktycznych
w tym 4 godziny egzaminu wewnętrznego.
Ramowy program kursu uzyskał rekomendację Rady Pracodawców SKwP.

Wykładowcami wiodącymi na kursie w zależności od grupy będą:
 • Pani Agnieszka Cicha - wykładowca rachunkowości,
 • Pani Marta Czupryńska-Kociszewska - wykładowca rachunkowości,
 • Pani Małgorzata Czupryńska - biegły rewident,
 • Pani Joanna Dębska - doradca podatkowy, wykładowca rachunkowości,
 • Pani Magdalena Gierojć-Juraha - biegły rewident,
 • Pani Irena Krupińska - wykładowca rachunkowości,
 • Pani Małgorzata Łyżwa - biegły rewident,
 • Pani Henryka Makowska - wykładowca rachunkowości,
 • Pani Angelika Marciniak - wykładowca rachunkowości,
 • Pani Agata Matyjasek - wykładowca rachunkowości,
 • Pani Beata Molenda-Zaleska - wykładowca rachunkowości,
 • Pani Dorota Nieborek - wykładowca rachunkowości,
 • Pani Maria Rasińska - wykładowca rachunkowości,
 • Pani Katarzyna Zasiewska - wykładowca rachunkowości.

Dodatkowe informacje

W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.


Uczestnicy kursu mogą uzyskać certyfikat specjalisty ds. rachunkowości z potwierdzeniem posiadania kwalifikacji zawodowych wydawany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).


Planowane terminy zajęć

WRZESIEŃ 2020: 19
PAŹDZIERNIK 2020: 3, 10, 17, 24
LISTOPAD 2020: 14, 21, 28
GRUDZIEŃ 2020: 5, 12
STYCZEŃ 2021: 9, 16, 30
LUTY 2021: 6, 20 ,27
MARZEC 2021: 6, 13, 27
KWIECIEŃ 2021:10, 17, 24
MAJ 2021: 15, 22 ,29
CZERWIEC 2021: 19

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIANY PLANOWANYCH TERMINÓW ZAJĘĆ

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
4280,00
(dla członków Stowarzyszenia – 3852,00 zł, dla osób kontynuujących naukę – 4066,00 zł).

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach:

4 raty

 • rata 1: 1100,00 zł
 • rata 2: 1100,00 zł
 • rata 3: 1080,00 zł
 • rata 4: 1000,00 zł

Back to top