fbpx

Wyszukiwarka

Nowe podejście do zatorów płatniczych - nowelizacja ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

 • Kategoria: Kadry / płace
 • Tryb: szkolenie
 • Termin rozpoczęcia: 25-02-2020
 • Koniec zapisów: 25-02-2020
 • Wykładowcy: Pietruk Łukasz

Pozostałe terminy

 • Zobacz 05-05-2020: szkolenie

Program

Wykładowca: Łukasz Pietruk - radca prawny

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych - cele, zakres.
 2. Szczególne uprawnienia wierzyciela i obowiązki dłużnika w związku z terminami zapłaty.
 3. Pojęcie transakcji handlowej, odsetek w rozumieniu ustawy, wielkości przedsiębiorstwa.
 4. Nowe obowiązki leżące po stronie niektórych przedsiębiorstw.
 5. Termin zapłaty.
 6. Odsetki ustawowe i ich wysokości.
 7. Transakcje w których kontrahentem jest podmiot publiczny.
 8. Zakaz ustalania daty doręczenia.
 9. Zasady badania towaru lub usługi.
 10. Rekompensata za odzyskiwanie należności.
 11. Świadczenie pieniężne następujące częściami.
 12. Ocena postanowień umownych pod kątem nieuczciwości.
 13. Umowne postanowienia wyłączające, nieważność postanowień umowy.
 14. Nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych.
 15. Postępowanie administracyjne w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych.
 16. Zawiadomienie dotyczące podejrzenia wystąpienia nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych.
 17. Przekazywanie ksiąg podatkowych.
 18. Kontrola u podmiotu w przypadku gdy nie jest on stroną transakcji handlowej.
 19. Prawa kontrolującego.
 20. Nakładanie administracyjnych kar pieniężnych.
 21. Wysokość kary określona wzorem.
 22. Przepisy karne.
 23. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału Okręgowego w Warszawie w godzinach 9.15 - 16.00.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
440,00
(dla członków Stowarzyszenia – 418,00 zł).

Back to top